DEBATT. För oss i Centerpartiet är det viktigt och naturligt att hela Skåne ska kunna utvecklas. Som invånare ska man kunna leva, arbeta och studera där man vill. Vi måste arbeta för att minska tudelningen mellan delarna i vår region. Boende i städer, tätorter och på landsbygden är beroende av varandra. Därför behövs både service och tillväxt i hela Skåne. En oerhört viktig del i detta är vår kollektivtrafik.

Den skånska kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och välfungerande i hela Skåne. Genom det kan vi få en rundare region som ger skåningen möjlighet att själv bestämma var han eller hon vill bosätta sig. Man måste kunna ha tillgång till en pålitlig och flexibel kollektivtrafik som tar en dit man ska och som anpassar sig efter de nya behoven som uppkommer i det snabbväxande samhälle vi lever i. Vi lägger därför en rad förslag i vårt valprogram för hur vi kan få en ännu bättre skånsk kollektivtrafik. En del av dessa presenterar vi här idag.

Bland annat föreslår vi att kollektivtrafiken byggs ut på kvällar och helger för att öka möjligheten för skåningarna att åka kollektivt, inte bara till och från jobbet samt skolan utan också till sina fritidsaktiviteter, för att upptäcka Skåne, besöka kulturaktiviteter eller bara umgås med sina vänner. Vi ser att kollektivtrafikens tillgänglighet har utvecklingspotential på dessa tider för att öka det kollektiva resandet.

För att också möjliggöra för att fler ska välja att åka kollektivt oavsett om de ska åka långt eller kort ser vi det också som oerhört viktigt att den skånska busstrafiken runt om i vår region anpassas för att matcha tågens ankomst- och avgångstider så att vi får en smidig anslutningstrafik när man ska ta sig runt i Skåne. För vad är inte tråkigare än att missa bussen med några få minuter när man kommer in med tåget?

En annan viktig del i kollektivtrafiken är att öka tryggheten för våra resenärer, ett sätt att göra det på är genom att all skånsk busstrafik ska erbjuda flexibla stopp nattetid. Det innebär att man ska kunna bli avsläppt mellan två hållplatser så att man får närmare hem. Idag känner sig många otrygga på väg hem från sena jobbskift eller från att ha varit ute på helgen. Då måste vi göra vad vi kan för att förbättra den situationen. Flexibla nattstopp är ett av sätten där vi kan hjälpa till att öka tryggheten för skåningen, oavsett om han eller hon åker buss mitt i Malmö eller utanför Knislinge.

Hela Skåne ska vara livskraftigt, därför behöver vi en kollektivtrafik för att skapa en rund region.

Ulrika Axelsson (C)
Distriktsordförande Skåne

Jonny Cato Hansson (C)
Sammankallande i valprogramsgruppen

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne