VÅRDA SKÅNE. Allians för Skåne föreslog i budgetalternativet för 2018 att ett av de skånska sjukhusen ska drivas av personalen istället för politiker. Förslaget har fått stor uppmärksamhet, i såväl lokal som nationell media, efter budgetdebatten i regionfullmäktige den 23-24 oktober.

Nu har även de tre fackliga organisationerna för vårdpersonal skrivit om och kommenterat förslaget i sina respektive tidningar. Det är givetvis glädjande att de tre stora fackförbunden inom hälso- och sjukvården tycker att det är intressant och positivt med ett förslag som ger personalen ett större inflytande.

Läkarförbundet, som organiserar läkare, är positiva till förslaget:

– Vi tycker att frågan är intressant. Samtidigt måste man vara medveten om att det här är helt oprövat, så det är ett experiment i så fall, säger Erik Dahlman, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening, i en intervju med Ekot.

Sjuksköterskornas fackliga organisation Vårdförbundet uttalar sig också positiva genom sin ordförande i Skåne, Dana Breicht:

– Men spontant tycker jag att grundtanken är god, att öka personalens delaktighet. Men det måste ske under ordnade former, säger hon.

Även Kommunal, som bland annat organiserar undersköterskor intar också en relativt positiv hållning:

– Men vi kommer självklart att följa förslaget om det införs. Det är positivt med personalinflytande. Men det är viktigt är att det här förslaget inte blir ett sätt för politikerna att frånsäga sig ansvaret för sjukvården och lämna över det på vårdpersonalen, säger Emma Ölmebäck.

Läs gärna artiklarna från Läkartidningen, Vårdfokus och Kommunalarbetaren för mer information.

Helena Nanne