DEBATT. Så är Region Skånes budget för 2018 tagen. Den budget som skulle föra vården närmare skåningarna – det som skulle bli primärvårdens budget – blev tyvärr bara en tummetott.

Precis som allmänläkarna Fredrik Modig och Per Jonsson (Åsikter 21/10) är vi och våra liberala vänner besvikna. Vi vet att en utbyggd primärvård ger kontinuitet och trygghet för patienten. Vi vet att en väl utbyggd primärvård leder till lägre konsumtion av sjukvård, framförallt akutvård, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och ett bättre omhändertagande.

Vårdcentralernas andel av totala sjukvårdsresurser måste öka. Idag tilldelas vårdcentralerna ca 16 procent av totala vårdresurser – en nivå på 25 procent vore rimligare. I Alliansens budget är det ett uttalat mål. För att nå dit krävs rejäla satsningar.

Men då räcker tyvärr inte den satsning på 100 miljoner till vårdcentralerna som de rödgröna röstade igenom igår speciellt långt. Det räcker framförallt inte när hälften av dessa miljoner ska gå till att förlänga de fyra stora kväll- och helgmottagningarnas öppettider. Det är en felsatsning. Först och främst måste vi se till att säkra vårdcentralernas tillgänglighet på dagtid och tillgängligheten för den grupp som är mest sjuka. Beger man sig ut till vårdcentralerna så får man höra samma sak.

Liberalerna och Alliansen vill satsa 221 miljoner kronor på vårdcentralerna, mer än dubbelt så mycket som det rödgröna styret. Istället för att satsa på jourmottagningarna är vi övertygade om att det är bättre att höja grundersättningen till vårdcentralerna. Det gör vi för att vi tror på vårdcentralernas förmåga att själva organisera vården. Vi vill ge dem förutsättningarna att göra just det.

För att komma upp i tillgänglighet och skifta över resurser till primärvården måste Region Skåne lösa läkarbristen. Alliansen väljer därför att kraftfullt utöka utbildningsplatserna för läkare i allmänmedicin till 60 nya platser varje år fram till 2021 totalt 240 nya tjänster. Alliansen vill dessutom inrätta 15 utbildningsplatser för läkare som kan erhålla kompetens i allmänmedicin som andra specialisering.

God tillgänglighet handlar mycket om tryggheten att ha en egen namngiven läkare. Mellan 300-350 000 personer i Skåne saknar idag ens möjligheten att ha en fast läkarkontakt. Det är nästan var tredje skåning. Patienter med störst behov av kontinuitet ska kunna välja att lista sig hos en specifik läkare.

Vi som är engagerade i Liberalerna vill erbjuda Skånes invånare mer än en tummetott. Vi vill ge vårdcentralerna ordentliga förutsättningar och ge skåningarna mer makt över sina egna liv.

Cristina Glad (L)
Gilbert Tribo (L)
Inger T Rosenkvist (L)

Artikeln publicerades i Sydsvenskan 27/10.