DEBATT. På senare tid har det på nytt rapporterats om våld och slagsmål vid Skånes akutmottagningar, bland annat vid akutintaget på SUS (Sydsvenskan 16/10-2017). Tidigare rapporter om liknande händelser har föranlett Liberalerna i Region Skåne att lämna in en motion om att utföra en trygghetsgaranti med nolltolerans för hot, våld och trakasserier för alla som medverkar i regionens arbete eller som tar del av den service och de tjänster som regionen erbjuder.

Region Skåne är en stor organisation med över 30,000 anställda. Här arbetar bland annat sjukvårdspersonal, chaufförer inom kollektivtrafiken, lokalvårdare, servicetekniker, vaktmästare, IT-specialister och tjänstemän inom en lång rad olika expertområden. Tillsammans arbetar personalen målmedvetet för att ge de skånska medborgarna bästa tänkbara service inom ramen för de beslut som fattats av förtroendevalda politiker.

Som arbetsgivare har Region Skåne ansvar för att se till att varje medarbetare har en trygg och säker arbetsplats. Dessvärre tyder mycket på att det finns allvarliga brister i hur detta arbetsgivaransvar sköts. Den senaste tiden har det kommit en rad larmrapporter om att vårdpersonal på våra akutmottagningar tvingats tillkalla väktare för att avvisa våldsamma och hotfulla individer. Sydsvenskan har vid ett flertal tillfällen beskrivit ”en eskalerande situation av våld, hot och trakasserier” och om att säkerhetsläget för vårdpersonal förvärrats under senare år (5/5-16). Vissa akutmottagningar måste därför ha dubbla ordningsvakter på plats nattetid, men vårdpersonalen upplever av förklarliga skäl ändå situationen som obehaglig. Parallellt med detta har det även rapporterats om att ambulanspersonal inte kan köra in i vissa områden utan poliseskort.

För ett tag sedan besökta jag själv akuten på SUS Malmö en vardagkväll mitt i veckan. Som politiker är denna typ av besök helt ovärderliga för att jag ska förstå den vardag som Region Skånes personal befinner sig i. Under ett par timmar gick jag bredvid en läkare och samtalade med personal på plats. Även om just den kvällen jag var på besök förlöpte relativt lugnt och utan hotfulla situationer, vittnade de läkare och sjuksköterskor jag pratade med om en generell oro hos personalen för stök och våld som regelbundet förekommer.

Även inom kollektivtrafiken har tryggheten för personalen försämrats på flera håll i Skåne. Problemen drabbar främst chaufförer som kör nattetid då risken att bli rånad, hotad eller utsatt för olika typer av våld är som störst. För ett par år sedan blev exempelvis en busschaufför grovt misshandlad i Trelleborg av sex unga män som blockerat bussens färdväg. Även i Malmö finns sedan flera år tillbaka liknande problem. Under en tid fick exempelvis trafiken på linje 5 ställas in efter att två bussar fått frontrutorna krossade av stenkastande ungdomar. Kvällsposten citerar (8/6-15) med anledning av detta en man verksam inom bussbranschen som uppger att ”klimatet för busschaufförerna har hårdnat” och att många väljer att inte arbeta helg på grund av det otrygga arbetsklimatet. Så sent som i september blev en av Skånetrafikens bussar beskjuten i Arlöv.

Det eskalerade våldet mot vissa kategorier av Region Skånes personal är naturligtvis helt oacceptabelt. Hot och våld får aldrig bli en vardag för regionens anställda och de ska inte behöva se detta som en del av deras arbetsbeskrivning.  Som politiker och ytterst ansvariga i en politiskt styrd organisation, måste vi kunna garantera en trygg och normal arbetsmiljö. Det är inte vad det rödgröna styret gör idag och tillräckliga åtgärder har inte vidtagits från dem för att stävja denna situation.

Mot bakgrund av detta vill Liberalerna i Region Skåne införa en trygghetsgaranti för Region Skånes verksamhet. Trygghetsgarantin ska vara utformat som ett löfte från Region Skåne om att alla som medverkar i regionens arbete eller som tar del av den service och de tjänster som regionen erbjuder, det vill säga anställda, inhyrd personal, patienter, resenärer och andra som använder regionens service, garanteras en trygg och säker arbets- och vistandemiljö. Det ska råda nolltolerans mot hot, trakasserier och våld och i den mån detta förekommer ska regionen i större utsträckning än idag vidta förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Som arbetsgivare måste vi alltid sätta personalens säkerhet först, det är endast så vi kan behålla våra kompetenta medarbetare och säkra en god service till Skånes invånare.

Gilbert Tribo
Gruppledare (L), Region Skåne

Publicerades i Kvällsposten 22/10.