VÄRNA SKÅNE. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Niklas Karlsson från Landskrona och Per-Arne Håkansson från Åstorp har lämnat in en motion i riksdagen (2017/18:707) om att bygga ut E6 till sex filer.

– Detta visar att Socialdemokraterna är splittrat i frågan. S i Region Skåne och Henrik Fritzon vill inte bygga ut, men skånska S-riksdagsledamöter vill det, kommenterar Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition.

– Dessutom är Niklas Karlsson distriktsordförande för S i Skåne, så det är ett riktigt tungt namn och jag välkomnar hans tydlighet. Det är riksdagen som i sista hand bestämmer i frågan.

Moderaterna har länge velat se en utbyggnad av de skånska motorvägarna. Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är otillfredsställande. Vägen är hårt belastad av tung transittrafik och dagligen uppstår köbildningar på grund av olyckor och mindre incidenter.

– Det finns därför alla skäl att prioritera en utbyggnad av E6 i den nationella planen, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition. Detta finns det också en majoritet för i Region Skåne.

– Tyvärr agerar inte regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) tillräckligt distinkt. Han borde agera aktivt i enlighet med det mandat han har: att verka för en utbyggnad av E6. Men tar i stället för stor hänsyn till Miljöpartiet för att hålla ihop sin rödgröna koalition, säger Carl Johan Sonesson.

– Moderaterna i Region Skåne driver en särskild kampanjsida på Facebook för sexfiliga motorvägar i Skåne, som har fått stor uppmärksamhet och uppslutning. Henrik Fritzon kan ju börja med att ansluta sig till det uppropet om han nu delar sina riksdagsledamöters åsikter om E6, avslutar Pontus Lindberg.

Jonas Duveborn