VÄRNA SKÅNE. På onsdagen träffade representanter för Sveriges regioner, bland annat de sydsvenska landstingen och regionerna infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och presenterade sina synpunkter om den nationella planen. Det handlade om de gemensamma ståndpunkterna i det sydsvenska positionspapper man enats om, men naturligtvis lägger man tyngdpunkten olika.

E6, E22 och E65 var en viktig del när Skånes kommunikationer diskuteras. På bilden dras regionens slutsatser av regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson (MP). Foto: Pontus Lindberg

Den skånska linjen såsom den stöds av en majoritet i regionfullmäktige är en balanserad satsning på infrastruktur där det behövs mycket stora järnvägsinvesteringar, till exempel fyra spår hela vägen Malmö-Hässleholm, men där man inte glömmer det skånska vägnätet.

Bland annat har en stötesten varit behovet av bättre kapacitet och ”trimningsåtgärder”, bland annat fler filer, på E6. Nu har regionfullmäktige tagit ställning för detta. Och Region Skåne presenterade betydelsen av europavägarna E6, E22 och E65.

– Vägnätet i Skåne har snarast förfallit och vi måste snabbt komma först till en nivå där standarden bibehålls för att sedan ökan kapacitet och säkerhet, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och 2. vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Vägarna är viktiga för att man ska kunna bo och arbeta i hela Skåne. Men lokala transporter slåss hela tiden om utrymmet från godstrafiken. En stor del av Sveriges export – det vi lever på – går genom landskapet och det måste vi ta höjd för.

Peter J Olsson