VÅRDA SKÅNE. Socialdemokraterna i Region Skåne går till koordinerad attack på insändarsidorna i flera av Skånes tidningar. Det som upprör är Alliansens förslag att öppna upp för andra typer av styrelser på sjukhusen är just politiskt styre. Detta är för Socialdemokraterna uppenbarligen ett väldigt blått skynke. De gör sig till talespersoner för skåningarna i rubriker som ”Privatisera inte vårt sjukhus”. Men bakom de väna orden om bekymmer för vad som kan hända, allt som kan fallera om professionen själv får styra den dagliga verksamheten, uppenbarar sig det egentliga bekymret: att förlora makten.

Susanne Jönsson (S) i HD 26/10, Stefan Malmberg (S) och Cecilia Magnusson-Svärd (S) i YA 27/10 och Anders Wallentheim i Nsk 27/10 säger alla samma sak. Argumenten verkar vara att om personalen får ta över i Ängelholm, om personalen får egen makt att styra i Ystad, om några läkare med spetskompetens skapar ett företag och själva vill utveckla ett sjukhus och ge skåningarna Sveriges bästa vård inom sin nisch i Hässleholm, då kommer ”vår” vård att raseras. Socialdemokraternas vård alltså.

Carl Johan Sonesson (M), oppositionsråd och John Roslund (M), ledamot i sjukvårdsnämnd Kryh har likaledes svarat på de olika insändarsidorna. Svaret är att Moderaterna tror på personalen och på professionernas kapacitet att veta vad som behövs och att personalen själva ska vara delaktiga och drivande om en förändring i driftsform ska göras på något sjukhus. Det viktiga är gemensamma villkor och ramar som ska gälla jämlikt och oavsett vem som driver sjukhuset. Det är fortfarande gemensamma medel som på bästa sätt ska användas för patienternas bästa.

Den stora skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna blir mycket tydlig i debatterna i  tidningarna. Moderaterna argumenterar för att involvera sjukhusens personal för att oavsett driftsform hitta rätt förutsättningar för att korta köer, förbättra akutsjukhusens situation, utveckla förlossningsvården, behålla spetskompetens inom ortopedi. Socialdemokraterna vill fortsätta med den politiska centralstyrning som sedan länge skapat allvarlig kritik mot Region Skåne från både medborgare och IVO.

Budskapet i replikerna till Socialdemokraternas företrädare från Carl Johan Sonesson och John Roslund verkar vara: Moderaterna skapar den jämlika vård som socialdemokraterna oroar sig för.

Lynn Thulin

Sidan uppdateras efterhand med länkar till eventuellt ytterligare digitalt publicerat material.