KRÖNIKA. Jaktsäsongen är i full gång och landets runt 300 000 jägare är mitt uppe i älgjakten. I Skåne drog den igång den 22 oktober.

Jakten har en lång tradition och stark ställning i Sverige och det är något som vi ska ta vara på och värna. På den moderata partistämman som avhölls i Örebro nyligen togs en rad viktiga steg för en hållbar jakt- och viltpolitik.

Det är glädjande att intresset för jakt, naturvård och viltvård ökar. Antalet personer som tar jägarexamen ökar för varje år, och av dem som tar jägarexamen är kvinnor en allt större andel. Det folkliga stödet för jakt är också starkt. En anledning till det är det ökade intresset för ekologiskt och etiskt producerat kött. En annan att vi ställer höga krav på jägarkåren när det gäller säkerhet och jaktetik. Men även om stödet är starkt och intresset för jakt växer saknas det inte utmaningar.

Vapenlagstiftningen är en av dessa. Vi har några av Europas mest omfattande utbildningar och krav för att få köpa och använda vapen, vilket är bra. Vi ställer också mycket höga krav på en säker vapenförvaring. Dagens vapenlagstiftning medger innehav av fyra vapen avsedda för jakt, med möjlighet att införskaffa ytterligare två om särskilda skäl finns. För den som inte jagar speciellt mycket eller enbart ägnar sig åt ett fåtal former av jakt räcker det gott och väl. Men i takt med att intresset för olika former av jakt och sportskytte ökar ställs nya krav på jägarens utrustning och vapengarderob. Lagstiftningen har ett par år på nacken och det är tydligt att den inte har hängt med i utvecklingen. Det är något som Moderaterna har uppmärksammat, och vi tog därför beslut på vår stämma att se över lagstiftningen och därmed möjligheten att utöka storleken på vapengarderoben.

Vi vill även se över vapenlagstiftningen i syfte att förkorta handläggningstiderna för vapenlicenser. Justitieombudsmannen har slagit fast att handläggningstiderna för en komplett ifylld licensansökan ska vara maximalt 30 dagar, men att få en ansökan behandlad inom den tiden hör tyvärr till ovanligheterna. Arbetsbelastningen i kombination med omorganisationen som ännu inte är klar gör att Polismyndigheten helt enkelt inte hinner med, vilket resulterar i stora problem för landets vapenhandlare. Våra nordiska grannländer har betydligt snabbare handläggningstider och det finns ingen anledning till att vi ska var sämre.

Moderaterna för en politik för en långsiktigt hållbar jakt och viltvård. I tider där regeringen låter Miljöpartiet få allt större inflytande på lagar och regler som gäller jakten är det viktigt att vi står upp för det som är rätt och riktigt. Ägande- och jakträtten är okränkbar och ska stärkas. Viltstammen ska förvaltas och regleras genom jakt och inte genom svält, och besluten som påverkar jakten ska tas så nära de som berörs som möjligt. Det är viktiga principer grunden för den moderata jaktpolitiken.

Maria Malmer Stenergard (M)
Riksdagsledamot, Åhus
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson