Beslutet är fattat: Här röstar regionfullmäktige för oförändrad skattesats i Region Skåne 2018.

VÄRNA SKÅNE. På tisdagskvällen, efter cirka 16 timmars debatt, fattade regionfullmäktige beslut om Region Skånes skattesats och budget för 2018.

Fullmäktige röstade för alliansens förslag om oförändrad skatt, vilket innebär att Skåne av allt att döma även framöver kommer att ha Sveriges lägsta regionskatt – 10,69 kr per hundralapp.

Tyvärr gick det rödgröna styrets budget igenom, då sverigedemokraterna la ned sina röster i den avgörande omröstningen. Styrets budget innebär mindre pengar till vården och ett lägre överskott – endast en procent (395 miljoner kronor) av den samlade budgetomslutningen.

Alliansens budget prioriterade vård framför projekt och administration och hade även inneburit ett klart högre överskott: 700 miljoner kronor.

FAKTA:
Nedan följer de skattesatser som gäller för år 2017 i Sveriges landsting och regioner. Skånes skattesats blir alltså densamma även 2018.

Landsting/region Skattesats 2017
Skåne län        10,69 kr
Östergötlands län        10,70 kr
Södermanlands län        10,77 kr
Hallands län        10,82 kr
Västmanlands län        10,88 kr
Dalarnas län        11,16 kr
Blekinge län        11,19 kr
Värmlands län        11,20 kr
Jämtlands län        11,20 kr
Jönköpings län        11,26 kr
Västernorrlands län        11,29 kr
Västerbottens län        11,30 kr
Norrbottens län        11,34 kr
Kalmar län        11,37 kr
Västra Götalands län        11,48 kr
Gävleborgs län        11,51 kr
Örebro län        11,55 kr
Kronobergs län        11,60 kr
Uppsala län        11,71 kr
Stockholms län        12,08 kr

Gotlands län och kommun har en samlad skattesats om 33,60 kronor per intjänad hundralapp.

Gustav Lundblad