VÅRDA SKÅNE. Ekonomin i sjukvårdsnämnd SUS är i fortsatt fritt fall och underskottet har nu försämrats med ytterligare 25 miljoner till minus 640 miljoner kronor. Intäkterna ligger samtidigt något över budget, vilket visar att kostnadsutvecklingen har tagit ytterligare fart istället för att stävjas.

Stefan Lamme (M), 2e vice ordförande i nämnden Skånes universitetssjukvård, SUS, ställer därför under regionfullmäktiges frågestund idag frågan till Joakim Sandell (S), ordförande i SUS, om han anser sig ha prioriterat rätt åtgärder för att under innevarande år komma till rätta med ekonomin.

För att komma tillrätta med situationen menar Stefan Lamme att det krävs fullt fokus på de allra mest effektiva åtgärderna och menar att om sådana åtgärder hade prioriterats av Styret borde nämnden nu sett minskande underskott istället för handlingsplaner som skjuter det mesta på framtiden och redovisar skenande kostnader i nutiden.

Under nämndssammanträdet i SUS den 20e oktober lade Alliansen yrkanden om ett antal åtgärder, vilket också fick gehör av Styret. Åtgärderna innehåller bland annat:

  • Att mobila team snabbt utvecklas och förvaltningen tillser att vårdcentraler och sjukhus tar sina respektive ansvar för att vårda patienter i hemmet och motiverar i samarbetet med kommunerna,
  • Att vård som lika gärna kan göras på andra sjukhus i Region Skåne och i södra sjukvårdsregionen ska flyttas ut för att SUS ska ha möjlighet att prioritera och planera sina kärnuppdrag och spetskompetens,
  • Att alla SUS verksamheter tar ansvar för att förebygga inläggningar på sjukhus genom samverkan i den nära vården och bättre planering för kroniskt sjuka patienter,
  • Att de digitala lösningar för både internt och patientnära arbete som ökar produktivitet och inte är kostnadsdrivande ska prioriteras.

Att Styret nu börjar arbeta för att få upp den skenande ekonomin på verksamheterna i SUS dagordning är bra, men det sker alltför sent och med alltför begränsade åtgärder.

Lynn Thulin