KRÖNIKA. I veckan rapporterade Ekot om att en trettonårig flicka, som vårdats på Statens Institutionsstyrelse, SIS, tagit sitt liv. En berättelse som berör mig djupt. Att denna unga tjej tagit sitt liv under en tid då hon skulle få vård och behandling av staten kan inte ses som något annat än ett enormt misslyckande.

Det politiska ansvarstagandet har brustit. I ett anständigt samhälle hjälper vi barn och unga som mår dåligt. I ett anständigt samhälle ska hjälpen finnas nära och vara tillgänglig för människor, oavsett var man bor.

Bris, Barnens rätt i samhället, kom för ett tag sedan med en rapport om att antalet samtal till dem har ökat. Det är ett växande samhällsproblem där allt fler barn och ungdomar mår psykiskt dåligt. Det här måste vi ta på allvar. Vi måste bli bättre på att skydda de allra svagaste, våra barn, och göra mer för att komma tillrätta med barn och ungas utsatthet.

Om inte barn och unga som mår dåligt kan få stöd och hjälp i ett tidigt stadium kan konsekvenserna bli allvarliga. Det är därför inte acceptabelt att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin växer.

Psykiatrin behöver bli mer tillgänglig och finnas närmare människor. Familjer ska kunna lita på att de får hjälp av välfärdssamhället. Barn och unga som mår dåligt ska få professionell hjälp och stöd.

Grundproblemet till de långa väntetiderna är underfinansiering. Antalet psykologer och läkare på landets mottagningar behöver öka kraftigt. Det försvåras av rekryteringsproblem och brist på psykologer, men ytterst är ansvaret politiskt. BUP behöver mer pengar.

I höstens budget har Centerpartiet nationellt därför satsat 300 miljoner kronor per år för att korta köerna och öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Pengarna ska gå till de landsting och regioner som säkerställer att barn och unga får psykiatrisk vård snabbare än idag. Pengarna tillförs enligt samma princip som vår tillgänglighetsmiljard. Det innebär att stimulanspengarna betalas ut först när ett landsting eller region kortar köerna till barn och ungdomspsykiatrin. Dessutom har vi i Region Skåne genom den gemensamma alliansbudgeten gjort en riktad satsning på 15 miljoner för att stärka tillgängligheten till BUP i Skåne.

Välkomna satsningar och en början på att vi tillsammans ska kunna skapa en trygg och tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri i Skåne och hela landet.

Sofia Nilsson (C)