DEBATT När jag den gångna helgen reste hem efter den moderata partistämman i Örebro kände jag tillförsikt inför det knappa år som återstår till valet, eller valen – vi väljer ju till riksdag, region och kommun. Trots ett 2017 då opinionssiffrorna för Moderaterna varit lägre än på flera år så finns nu en grund att stå på.

Det är inte bara det uppenbara som medierna skildrar, att Moderaterna i Ulf Kristersson har en ny partiledare, som i tal och skrift för fram den moderata politiken på ett effektivt sätt. Eller att partistaben förnyats genom goda rekryteringar. Arbetsstämman innebär också att den moderata politiken förnyas och får ny kraft. Det är inget man gör i en handvändning, och inget man bör göra lättvindigt. Och så har inte heller skett: Ända sedan våren 2015 har partiet arbetat med arbetsgrupper och interna manglingar centralt och regionalt/lokalt. Och nu partistämman där man i sista hand röstat om slutversionen.

Det kan då konstateras att de skånska Moderaterna hållit sig väl framme och nått framgångar redan i arbetsgrupperna – och än mer under partistämman. Det lönar sig som vanligt i politiken att gneta med sakfrågor i förhållande till klicksökande och personfrågor. Partipolitik är ett lagarbete av tusentals aktiva, inte något som kan formuleras av konsulter. Det känns också skönt att jag personligen i de flesta fall varit involverad i debatten eller har formulerat de vinnande besluten.

Ett antal skånska moderater på partistämman, Carl Johan Sonesson längst till höger.

Inte minst sjukvårdspolitiken blev bättre genom skånska insatser. Moderaterna kommer att gå till val på tillgänglighet och valfrihet. Återinförd kömiljard på tre miljarder kronor i stället för en miljard ska förhoppningsvis fungera lika bra som under alliansregeringen. Och vårdgarantin blir skarpare.

Bäst är att vi nu är positiva till fritt vårdsökande i hela Sverige inom all slutenvård. Något som redan är möjligt att göra inom EU men absurt nog inte inom Sverige. Även att psykiatrin och beroendevården ska präglas av mångfald och valfrihet är en framgång – när det gäller beroende av opiater gick vi före när vi hade makten i Region Skåne.

Betydelsefullt för Skåne – vi vet hur eftersatt underhåll i vårt landskap leder till tågstopp och trängsel på vägarna – är att vi fick igenom krav på regionalt och kommunalt inflytande på Trafikverkets underhållsplaner liksom vi i dag har på regionala väginvesteringar.

Moderata partistämman följde också oss och anser att stora infrastrukturprojekt kan finansieras alternativt, till exempel genom lån. Mycket stora och dyra projekt får annars svårt att rymmas i statens investeringsbudget och riskerar slå ut andra, viktiga byggen.

De nya stambanorna för höghastighetståg är ett sådant projekt som knappast blir verklighet utan lånefinansiering, som Sverigeförhandlingens utredare föreslagit. I infrastrukturfrågorna var det inte minst ett skickligt arbete av de skåningar som satt i det utskottet under partistämman som gav resultat.

I skolpolitiken fick vi tack vare starka moderata ombud från Skåne stora framgångar, tydligast med beslutet att verka för betyg i ordning och uppförande, eller omdöme i ordning och reda, som det heter på skolspråk. Ett viktigt symbolbeslut som också kan ha verklig effekt för att eleverna ska få en skola med studiero och utan bråk och mobbning.

Skånedelegationen kan alltså vara nöjd med insatsen. Den har bidragit till att Moderaterna har en bättre politik som lägger grunden för att ta tillbaka makten i både regeringen och Region Skåne – och få nytt förtroende eller behålla det vi har i landets kommuner

Det är viktigt, först när man vet vad man själv vill och har en politik som hänger ihop, kan man bilda koalitioner för att få igenom sitt program eller åtminstone gå i rätt riktning. I Region Skåne finns ett pågående gott allianssamarbete där vi för fjortonde året – ibland i opposition, ibland i ledningen för regionen – har lagt ett gemensamt budgetförslag. Det är bara att hoppas att alliansen i riksdagen kan samla sig på samma sätt.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd i opposition i Region Skåne

 

Publicerad i Kvällsposten 19/10 2017.