VÄRNA SKÅNE. Personalnämnden i Region Skåne beslöt i veckan (17/10) att utöka andelen extratjänster, en statligt finansierad åtgärdsanställning som riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända. Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog samtidigt att extratjänsterna skulle ersätta satsningen på ungdomsanställningar, vilket Alliansen opponerade sig emot.

– Detta är ett steg i helt fel riktning, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden.

Sedan ungdomsanställningar infördes i Region Skåne 2014 har 500 unga varje år, totalt 1 800, fått möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet och att få en första fot in på arbetsmarknaden.

– Drygt hälften av deltagarna har kommit vidare till studier eller arbete sex månader efter den tre månader långa anställningen och hälften av dem har fortsatt jobba för Region Skåne. Det ser vi som en viktig satsning att bygga vidare på, säger Magnus Grill (L).

– De 150 extratjänster som nu beslutats om, och ska införas, innebär att ungdomsanställningarna slopas, vilket Alliansen menar är fel. Vi ska inte ställa grupper mot varandra på det här sättet, säger Margareta Johansson (KD).

– Vi som stor, offentlig arbetsgivare i Skåne ska ta vårt ansvar för att få in fler på arbetsmarknaden och ser allvarligt på hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet prioriterar ned de arbetslösa skånska ungdomarna, säger Sofia Nilsson (C).

Alliansen yrkade att satsningen på ungdomsanställningar skulle fortsätta så att fler får möjlighet att bryta sitt utanförskap.

– Nu väljer de rödgröna att svika ungdomarna. I stället för att ge dem en fot in, ger de dem en fot ut, avslutar Caroline Wessel.

Åsa Ekblad