VÄRNA SKÅNE. Drönare blir allt vanligare och används av många i vardagen för olika saker. Livräddarna i Tylösand har testat drönare för att snabbt kunna hitta personer i nöd. På så sätt minskar man sin insatstid, vilket är avgörande för lyckade räddningsinsatser. En ambulansdrönare med hjärtstartare vid hjärtstopp har visat sig vara klart snabbare på plats än en vanlig ambulans. Det visar ett projekt från Hjärtstoppscentrum, som är först i världen med testet. På kontinenten används drönare flitigt av räddningstjänster, poliser och andra samhällsinstitutioner.

– Några av de större företagen hävdar att många leveranser direkt till konsument framöver kommer att ske med drönare, säger Carina Zachau (M).

Tekniken är fortfarande rätt ny och begränsningarna är svåra att svara på.

– Men kompetens och resurser för att utveckla denna verksamhet finns på nära håll. I Skåne finns drönarutbildning i både Ljungbyhed och Malmö, fortsätter Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och regionråd i opposition. Det kan finnas utmaningar som vi inte har tänkt på, men en möjlighet är att använda drönare för övervakning av trafikflöden eller vid våra sjukhusområden.

Region Skåne ansvarar för hela Skånes utveckling och har därmed ett särskilt intresse av att använda ny teknik för att effektivisera och förbättra både generellt och i den egna verksamheten.

– Regionen skulle, precis som de privata företagen, sannolikt kunna sköta en del av sina leveranser med drönare, som vilket kanske även skulle kunna avlasta våra mest trafikerade motorvägar, menar Carina Zachau. Det finns tillfällen när man på en mindre vårdcentral måste beställa saker från centrallagret i Lund, till exempel. Då måste det gå en bil från Lund. Det skulle kanske kunna vara en sådan sak som en drönare skulle kunna hantera.

Moderaterna föreslår därför i en motion att Region Skåne utreder om det är möjligt och lämpligt att använda drönare i verksamheten.

Jonas Duveborn