KRÖNIKA. Jag skriver denna krönika på väg till Uppsala och Kristdemokraternas riksting. I tre dagar ska partiet ta fram sin politik inför valåret och vässa de budskap som ska leda oss till framgång den 9 september 2018.

I Uppsala är det så här på torsdagskvällen 4 grader varmt och inatt ska det bli minusgrader – man kan alltså lugnt tala om att man som skåning för uppleva en klimatförändring med den här resan.

Jag åker dit som gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne och ombud för Skånedistriktet och det är framför allt tre beslut som jag hoppas få med mig partiet i.

  1. Kommunal polis

Jag kommer att rösta för min Skåne-kollega Torsten Elofssons motion om att det ska bli möjligt för kommuner att inrätta kommunal polis. Krisen inom polisen är ett faktum. Den lokala närvaron har försämrats och i spåren av det kan kriminaliteten – både i utsatta städer som Malmö och på landsbygden – frodas. Otryggheten växer och bara under de senaste tre åren har nettoförtroendet för polismyndigheten minskat med 27 procentenheter.

Det behövs fler poliser, men också kommunala poliser som kan arbeta med ”vardagsbrottslighet”, synas och verka brottsförebyggande. Kommunala poliser kan heller inte flyttas till andra delar av Skåne när behoven blir som störst i Malmö – så som fallet är vid exempelvis vissa fotbollsmatcher. Jag hoppas att KD gör som vi redan gjort i Skånedistriktet och säger ja till kommunal polis.

  1. Palliativ vård

Själv har jag, tillsammans med Gudrun Brunegård, Arne Sjöberg och Anders Brunegård, skrivit en motion som syftar till att förbättra vården av patienter i livets slutskede. Motionen säger att KD ska verka för att det i alla kommuner, landsting och regioner ska finnas tydliga överenskommelser om hur den palliativa vården ska utformas, med klar ansvars- och uppdragsfördelning.

Frågan är ständigt aktuell, eftersom den palliativa vården så ofta blir nedprioriterad. I Skåne har vi ju till exempel det aktuella fallet med den specialiserade palliativa vårdavdelningen i Trelleborg, som de rödgröna stängt, liksom platsbristen i Malmö.

I förra veckan kunde vi också höra ett reportage i Sveriges Radios Kaliber om att 16 procent dör i ensamhet.

  1. Rätt till fast läkarkontakt

Just nu har vi i KD Skåne 350 affischer uppe i Malmö med budskapet ”Rätt till fast läkarkontakt”. Det är alldeles för få patienter i Skåne som har en fast läkarkontakt i vården – något som är standard i i princip alla jämförbara länder. Detta är en stor problematik, många äldre som far illa i vården på grund av bristen på kontinuitet.

För att fast läkarkontakt ska vara möjligt krävs inte bara beslut i Region Skåne – vi i alliansen föreslår detta i vårt budgetförslag (som behandlas på fullmäktige måndag-tisdag). Det är också viktigt med rätt lagstiftning. I den vård- och omsorgsproposition som partistyrelsen lägger fram till rikstinget finns också ett förslag om att återinföra Patientansvarig läkare (PAL) i lagen. Jag kommer att rösta ja till detta. En PAL har övergripande medicinskt ansvar för exempelvis patienter med flera sjukdomar och kroniskt sjuka.

Jag hoppas att partiet röstar rätt på de här tre områdena och ser fram emot en valrörelse där KD är en röst för kommunal polis, värdig vård i livets slutskede och rätten till fast läkarkontakt.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne