VÅRDA SKÅNE. Moderaterna i Stockholms läns landsting har tröttnat på den rödgröna regeringens svartmålning av sjukvården i Stockholm. I en ny rapport har man därför valt att granska och jämföra sjukvården i sju landsting: tre blå och tre rödgröna, varav Region Skåne är ett.

Det är ingen fördelaktig läsning för Region Skåne. Här rasar kostnaderna iväg samtidigt som vårdköerna växer. S och MP har valt att tillsammans med SD konsekvent motarbeta valfriheten och att återta verksamhet i offentligt utförande, trots att det varken blir bättre eller billigare.

Mest förtjänstfullt visar rapporten att vårdval fungerar bra. I de vårdval där kostnadsutvecklingen ökat mer än beräknat har ersättningen kunnat justeras. Det är också vanligt att nya vårdval kostar mer i början, eftersom det finns vårdköer att beta av. Till skillnad mot vad S och MP brukar framhålla har det visat sig att möjligheten att välja vård har lett till kortare vårdköer och ökad tillgänglighet. I statsminister Stefan Löfvens (S) hemlän, Västernorrland, har man inga vårdval. Där opereras också bara hälften av patienterna inom de tidsgränser som har satts upp inom vårdgarantin. Det är inte mycket till garanti.

Jonas Duveborn