VÅRDA SKÅNE. Idag måndag 16 oktober delades priset för Skånes bästa vårdcentraler ut med både stort jubel och diktuppläsning vilket var ett mycket uppskattat tilltag i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Glasäpplet är ett pris som delas ut årligen efter att ett antal faktorer vägts samman, rankning i nationella patientenkäten, allmänt omdöme, kontinuitet för patienter med kroniska sjukdomar och kvalitet.

I år vann vårdcentralen i Brösarp vars motto är ”nöjd personal ger nöjd patient”. Vårdcentralen har en bredd på sina mottagningar och beröms för arbetet med äldre.

Caroline Hedenström (M) ersatte för tillfället Ulrika Heindorff (M) i rollen som 2e vice ordförande i beredningen och fick äran att dela ut det fysiska glasäpplet bland diplom och blommor.

Den andre pristagaren var Familjehälsan i Åstorp, en vårdcentral med lång tradition av att ligga högst i nationella patientenkäten av vårdcentralerna i Skåne och varit en uppskattad vårdgivare alltsedan starten för tjugo år sedan. Att känna sina patienter väl, arbeta med det sociala perspektivet och trygghet är deras ledord. Extra stolta är man över att här arbetar man gärna kvar i både tio och femton år.

Novakliniken i Gärsnäs

Novakliniken i Gärsnäs fick även de ett andrapris och det lilla glasäpplet och poängterar vikten av kontinuitet inte bara för patienter utan också personal, ett perspektiv alla tre vårdcentraler har gemensamt liksom med framgången i omdöme hos patienterna. Att se varandra med välvillighet, frihet under ansvar och att alla från städerskan till läkaren visar flexibilitet och teamanda lyfts fram som avgörande.

– Jag tycker det är oerhört positivt att vi kan uppmärksamma våra duktiga vårdcentraler i Skåne, säger Caroline Hedenström (M), ledamot i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Delaktighet, ansvar och temakänsla var något som samtliga pristagare lyfte fram som vinnande faktorer. Det är fantastiskt att Region Skåne uppmärksammar de som kan vara ledstjärnor och förhoppningsvis sporrar detta många att tävla om priset!

Lynn Thulin