KRÖNIKA. Jag läste häromdagen ett inlägg på Facebook om en vårdcentral i Bromölla. Rubriken löd ”Svensk sjukvård när den är som bäst!” Mannen som postade inlägget hade vaknat med utslag på benet. Han skrev mail till kliniken och efter en halvtimme hade mannen talat med en läkare per telefon, skickat in en bild över utslaget, blivit diagnostiserad och fått ett recept att hämta ut på Apoteket. Eftersom Apoteket nu ligger i mataffären och har längre och fler öppettider kunde han hämta ut det omgående. Han var grymt imponerad.

Ett av sjukvårdens stora problem är att vi idag lägger allt för mycket av våra resurser på stora organisationer som hämmar och tröttar ut personalen. Det är dags nu att vi verkligen satsar på den vård som skapar tillit mellan patient och vårdpersonal. Idag går 16 % av region Skånes resurser till primärvården, det är alldeles för lite.

Vi pratar ofta om att primärvården ska avlasta akutvården men jag skulle vilja säga att med rätt satsningar kan primärvården utföra det uppdrag som primärvården redan har men som av olika anledningar har stora brister i förverkligande. En primärvård som får resurser att ta hand om patienterna leder även till att sjukhusets slutenvård avlastas. Fler kan få behandling tidigare när vårdcentralerna kan ge vård närmare patienterna.

Vi lever i ett förändrat samhälle där våra förväntningar på bemötande och tillgänglighet har förändrats, vilket inte alltid är en fördel men ett faktum. Längre öppethållande, fler primärvårdsmottagningar samt att alla kan få en fast läkare är avgörande. Det är enkelt att gå till akuten om det inte finns tillgänglighet och längre öppettider i primärvården. Men den stora mängden patienter behöver inte akutsjukhus, utan tillgänglig och nära primärvård.

Vårdcentralen kan göra så mycket mer för så många fler med rätt resurser. Vård nära blir effektivare resursanvändning och bättre vårdkvalitet. Vården ska moderniseras så att varje patient får rätt vård, på rätt plats, i rätt tid. Vad innebär då det?

Annandag påsk vaknade jag med ett uppsvullet öga. I panik fick jag skjuts till akuten på CSK i Kristianstad. Där satt jag ett par timmar i väntrummet innan jag kom in för att direkt bli hänvisad till vårdcentralen rätt över vägen. Väl där inne väntade 30 personer till som blivit avvisade från akuten. I ren desperation ringde jag min vårdcentral i Bromölla som svarade en helgdag och sjuksköterskan undrade vad jag gjorde i Kristianstad när de gör hembesök vid behov. Tjugo minuter efter att jag kommit hem var sjuksköterskan på plats och en timme senare fanns ett recept på apoteket i mataffären.

För mig är detta ännu ett exempel på rätt vård, på rätt plats, i rätt tid. Håller du med eller vad är nära vård för dig?

Susanne Bäckman (L)