KRÖNIKA. Skåne är omgivet av vackert vatten. Under Kristianstadsslätten vilar dessutom norra Europas mäktigaste sötvattenlager, tillika landets största grundvattenreservoar. Vi är bortskämda med att ta denna vår främsta naturtillgång för given. Men sedan några år tickar larmen efter varandra:

Erosionen äter kusten kring södra och nordöstra Skåne.

Bakterier gör vattnet odrickbart i Rickarum, Maglehem, Huaröd, Everöd och Perstorp.

Ålen är akut hotad och därmed vårt fantastiska ålfiske.

Marina föroreningar med mikroplaster och hormonstörande ämnen fördärvar våra världshav.

Vattenhoten berör och det är häftigt hur folk snabbt ändrat vanor. Så är vi till exempel på väg bort från plastpåsar, flera länder har redan förbjudit engångspåsar (bland andra Bangladesh) och här hemma minskar användningen drastiskt sedan butikerna tar betalt för påsen.

Effekten av mikroplaster på oss människor är ännu oklar men i djurriket har man sett fortplantningsstörningar och att hela ekosystem rubbas. 2050 spås världshaven innehålla mer mikroplast än fisk. Jag hörde om en mamma som mätte allt konstgräs sonen hade på kläderna och kroppen efter träningspasset – 1 ½ deciliter varje gång! Centerpartiet vill nu som ett första akut steg förbjuda mikroplaster i hygienprodukter.

Vattnet är grunden för allt liv, att värna ett friskt vatten är avgörande för vår framtida livskvalitet. Därför avsätter Centerpartiet en blå miljard, 1.3 miljarder, till vattenvårdande åtgärder i vår riksdagsmotion. Att jämföras med regeringens föreslagna 600 miljoner. Vi vill främja vattenvårdsprojekt och ge investeringsbidrag så att folk kan ersätta äldre enskilda avlopp med miljövänliga, moderna. Här i Skåne stöttar vi ålfisket och menar att fokus måste ligga på de stora bovarna som rovfisket på glasål och kraftverken. Vi har också lagt motioner om åtgärder mot den skånska stranderosionen.

Och det brådskar! Tack och lov finns det gott framtidshopp på nära håll. Det strilar utmärkelser över skånska företag som ligger i framkant för smart vattenteknologi:

Malmbergs i Yngsjö är världsledande för vattenrening i stor skala (industrier och avloppsvatten runt om i världen) med fokus på hållbarhet och miljö.

Alnarp Cleanwater är Sveriges nionde snabbast växande teknologiföretag. De säljer och utvecklar bioreningsverk för avloppsvatten som renar bättre från läkemedelsrester än kommunala avloppsreningsverk och visar inga hormonrester. Slutprodukten fosfor återgår till åkermarker och systemet är därmed kretsloppsbaserat.

Orbital systems (Malmöbaserat) har utvecklat en patenterad dusch där fem liter vatten räcker i tio minuter. Vattnet cirkulerar genom ett specialfilter som gör det renare än vattnet från varmvattenberedaren. Dessutom minskar förbrukningen med 90 procent och energibehovet med 80 procent!

Min och Centerpartiets förhoppning är nu att vi tar larmen på allvar, agerar snabbt och värnar vår och livets källa.

Birte Sandberg (C)
gruppledare för Centerpartiet Region Skåne