VÅRDA SKÅNE. I budgeten för 2018 föreslår Allians för Skåne bland annat att en patientavgift på 300 kronor för ambulanssjukvård ska införas. Detta har ifrågasatts, och olyckligtvis beskrivits som en ”straffavgift för de som ringer ambulans i onödan”.

Så kan naturligtvis alla patientavgifter uppfattas. Det finns en tanke med att avgiften för att uppsöka akuten är 400 kronor, att den som söker specialistvård får betala 300 kronor och att den som går till en vårdcentral får betala 200 kronor. Men det handlar snarare om att rätta till patientavgiftssystemet så att det blir mer rättvist, än att försöka hindra folk från att ringa efter ambulans.

I dag finns ambulanssjukvårdsavgifter i tio av landets 21 landsting/regioner. Avgifterna varierar i storlek mellan 150 och 400 kronor, och tas ut i enlighet med olika regelverk. Barn och äldre betalar som regel inte, utom i Västra Götaland, där politikerna har valt att låta ambulanssjukvårdsavgiften omfattas av regelverket för sjukresor i stället för det som avser patientavgifter. Men detta är under översyn, samtidigt som det diskuteras att höja avgiften från 150 till 400 kronor.

Det handlar inte heller om att ta ut dubbla avgifter. Man betalar en patientavgift för ett vårdtillfälle, vilket omfattar alla delar av vården. Den som tas med av en ambulanstransport till akuten betalar 400 kronor, inte 300+400 kronor. Den som bedöms klara sig med vård på plats betalar 300 kronor.

Antalet ambulanstransporter i Skåne var förra året 154 883 stycken. Enligt statistiken, som det refereras till i en artikel i Helsingborgs Dagblad (21/9-17) är ungefär 10 procent av ambulansinsatserna ”så allvarliga fall att det genast har blivit blåljus och ilfärd till akutmottagning”. I cirka 40 procent av fallen har patienten förts in för annan vård, på annan vårdenhet. Medan det alltså i hälften av alla ambulansuppdrag bedöms att patientens tillstånd är icke-brådskande och att hen lika gärna kan gå till vårdcentralen eller stanna hemma.

Så här olika tas ambulanssjukvårdsavgiften ut runt om i landet:

Sörmland: 400 kr (har i många år haft en avgift på 150 kr, den höjdes 170101 till 400 kr och tas ut oavsett om transport sker eller inte, högkostnadsskydd gäller)
Uppsala: 150 kr (skulle gälla från 170101, men beslutet i RF blev fel, så avgiften tas i praktiken fortfarande inte ut, tänkt att avse endast de som inte tas med för vård)
Jönköping: 250 kr
Kronoberg:  200 kr (avser endast liggande sjuktransport som utförs av ambulans)
Gotland: 400 kr (endast för vård på plats)
Västra Götaland: 150 kr (gäller alla, både vuxna och barn, diskuterar just nu en höjning av avgiften, vill flytta den från sjukreseregelverket till patientavgiftsregelverket, högkostnadsskyddet gäller inte, om man inte har ett speciellt frikort just för sjukresor)
Dalarna: 200 kr (högkostnadsskydd gäller)
Gävleborg: 200 kr (högkostnadsskydd gäller)
Jämtland/Härjedalen: 300 kr (avgift tas ut för högst tio ambulanstransporter per år, ingår inte i högkostnadsskyddet)
Norrbotten: 200 kr (gäller endast för de som tas med för vård, men håller på att ändras då det har upplevts som felaktigt, alla ska omfattas)

Jonas Duveborn