VÄRNA SKÅNE. Det blev majoritet i region Skånes styrelse för att föreslå oförändrad skattesats på 10,69 skattekronor. Därmed röstades Socialdemokraternas och Miljöpartiets skattehöjning ner. Och så blir det troligen även vid den slutliga omröstningen i regionfullmäktige.

Huvudförslag blir ändå en justerad budget från S/MP. Den kommer att ha ett väsentligt lägre budgeterat överskott: 1,0 procent mot Alliansens 1,8.

– Det är bra att Styrets försök att höja skåningarnas skatt med 635 miljoner avvisades. Men om Socialdemokraterna och Miljöpartiet får bestämma kommer region Skåne att ha svårt att få utrymme för de stora investeringar i bland annat nya sjukhusbyggnader vi står inför, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd.

– Det viktiga för oss Liberaler är att vi fortsatt kan tillhandahålla en god service och vård till skåningarna. Detta kan vi göra utan att kräva våra invånare på ytterligare skattemedel, säger Gilbert Tribo (L), gruppledare.

– Det är glädjande att skåningarna inte får en extra skattebörda, utan att pengarna istället kan stanna i plånböckerna för att bidra till en ökad tillväxt i hela regionen. Styret gör det enkelt för sig genom att föreslå en skattehöjning istället för att på allvar ta tag i den skenande kostnadsutvecklingen. Men en höjd skattesats är inte lösningen på Region Skånes ekonomiska problem. Vi måste börja med att städa trappan uppifrån, säger Birte Sandberg (C), gruppledare.

– Vårt budgetförslag ger mer pengar till vården än Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas. Genom att minska administration och projekt riktar vi större resurser till kärnverksamheterna. Nu slipper skåningarna dessutom 635 miljoner i höjd skatt, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

Peter J Olsson
Sara Wettergren
Linus Hannedahl
Gustav Lundblad