KRÖNIKA. Nu är alliansbudgeten inlämnad. Det är den 14:e raka gemensamma budget som M, L, C och KD i Region Skåne presenterar. Vår budget andas framtidstro. Vi vill bygga ett starkare Skåne. Tillsammans.

Vår budget innehåller satsningar på sjukvården. Stora sådana. Inte minst lägger vi betydlig mer pengar på vårdcentralerna än vad de styrande partierna, S och MP, gör. Men vi lägger också en stor summa som ska gå till att korta köerna i vården.

Vi vill även införa mer valfrihet i vården. Detta särskilt på områden som barnläkare, öronläkare och allmänpsykiatriker. Vi tycker också det är dags att personer med behov av hjälpmedel i högre utsträckning än i dag själva ska få välja sina hjälpmedel.

Alliansens budget vill även testa att låta två vårdcentraler och ett sjukhus i Skåne få drivas helt av personalen. Där styrelsen för sjukhuset utgörs av ombud för personalgruppen på sjukhuset. Ett förslag som är unikt för Skåne och kanske till och med för hela Sverige.

Även kollektivtrafiken är viktig att satsa på vilket vi också gör. Vi vill se ökad turtäthet och vi månar om kollektivtrafiken både i stad och land. Även bra infrastruktur i form av breda vägar är viktigt för oss. Vi ser stora behov av bredare vägar på t ex E6, E65, väg 13 och väg 19. Det är inte bara bilar som har nytta av fina vägsträckor utan även kollektivtrafikens bussar.

Alliansen finansierar sin budget genom att minska anslagen till administration och byråkrati. Genom att vi gör det så behöver vi inte föreslå en skattehöjning vilket S, MP och V gör.

Vi tror att det är en fördel för Skåne att även i framtiden ha Sveriges lägsta landstingsskatt.

Är du intresserad av att läsa hela vår budget så kan du klicka på följande länk: Allians för Skånes budget för Region Skåne 2018

Carl Johan Sonesson
Regionstyrelsens vice ordförande (M)