DEBATT. För att Skåne ska kunna vara en livskraftig region där vi kan erbjuda en närmare vård i hela Skåne för patienternas skull behöver vi ta tillvara och stärka de mindre sjukhusens unika förmåga och kompetens. Skåne har idag 10 helt olika och individuella sjukhus med olika förutsättningar och olika specialiteter, alla som kan bidra på ett positivt sätt till den skånska vården och därför ska vara kvar.

Region Skåne satsar nu enorma belopp på ombyggnationer av sjukhusen i Helsingborg, Malmö och Lund. Förvisso en viktig satsning men det är viktigt att i samma veva inte glömma de mindre sjukhusen runt om i vår region. Satsningar behöver också göras på dem för att vi ska kunna erbjuda en närmare vård i hela Skåne.

En viktig satsning vi från Centerpartiet föreslagit är att införa kompetenscentra för den högspecialiserade vården över hela regionen. Alla operationer måste inte ske på Skånes Universitetssjukhus (SUS) och Malmö/Lund området utan kan istället utföras på något av våra mindre sjukhus. Dessa i sin tur blir med hjälp av kompetenscentras specialister inom olika områden och får större ansvar för en större del av de skånska ingreppen. Ett tydligt exempel på detta som finns idag och fungerar väldigt bra är Hässleholm där man är specialiserad på ortopediska ingrepp. Därför är det också väldigt glädjande att det nu satsas på upprustning av operationssalarna i Hässleholm. Med en koncentration av åtgärderna, som ger bättre kvalitet, kan vi också sedan satsa på att omvårdnaden innan och efter kan hanteras närmare patientens bostad av till exempel primärvården.

Vi i Centerpartiet har lagt flera konkreta förslag på hur vi ytterligare kan satsa på våra mindre sjukhus. Ett tydligt exempel är hur vi drivit på för att CSK i Kristianstad ska få tillgång till modern operationsteknik i form av en operationsrobot. För patienterna i vår region har rätt till likvärdig tillgång till modern operationsutrustning i hela Skåne. Investering i en robot på CSK gör också att den redan högkvalitativa verksamheten vid sjukhuset kan utvecklas och skapar en än bredare rekryteringsbas för framtiden.

Dessutom ser vi det som helt nödvändigt att det finns tillgång till en dygnet runt öppen akutmottagning i respektive hörn. Något som ställer krav på vilka specialiteter som ska finnas på de sjukhusen, specialiteter vi ska värna att ha kvar på de sjukhusen, varav Ystad är en. Kompetensen att ta hand om de akuta fallen direkt på plats i Ystad ska finnas fortsatt i framtiden.

Vid de sjukhus som inte har en dygnet runt öppen akutmottagning ser vi det som viktigt att ha välfungerande närakutmottagningar, ett koncept som kan avlasta akutmottagningarna under vissa av dygnets timmar när patientens vårdcentral inte är tillgänglig men behovet ändå inte är tillräckligt akut för att åka till den mer högspecialiserade akutmottagningen.

Trelleborgs sjukhus är en viktig lokalisering för den palliativa vården i Skåne, tyvärr har Styret i Region Skåne gång på gång trots löften misslyckats med att återöppna den avdelning som de stängde. Vård i livets slutskede är en oerhört viktig verksamhet och bör finnas nära. Därför är det från Centerpartiet viktigt att dessa platser snarast öppnar upp igen. Dessutom är det oerhört glädjande att Trelleborgs lasarett nu fått möjligheten att vara platsen för projektet kring Framtidens vårdavdelning där personal ska få utveckla helt nya arbetssätt på en vårdavdelning för framtidens sjukvård. Det är precis den typen av satsningar som våra minde sjukhus behöver.

Använder vi våra tio skånska sjukhus på rätt sätt kan vi uppnå en förbättrad sjukhusvård för de skånska patienterna – för en närmare vård som ger livskraft i hela regionen.

Lars-Göran Wiberg (C), Hässleholm
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt Sjukvårdsnämnd Kryh

Ingrid Karlsson (C), Kristianstad
Ersättare i regionfullmäktige

Birte Sandberg (C), Tomelilla
Gruppledare och ledamot i beredningen för framtidens sjukvård