Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Birgitta Södertun (KD) och Gilbert Tribo (L)

VÄRNA SKÅNE. Allians för Skåne presenterade på förmiddagen sitt gemensamma budgetalternativ för Region Skåne under 2018. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lägger en budget utan skattehöjning, som jämfört med styret ger mer resurser till Region Skånes huvuduppgifter – sjukvård och kollektivtrafik.

I vår budget klarar vi av att ge mer resurser tillvården som de rödgröna, trots att vi inte höjer skatten. Vi  har lagt en budget med ett resultat på nära 2 procent, medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i ett scenario där de inte får igenom sin skattehöjning, bara når 1 procent.

– Alliansbudgeten satsar på ordning och reda. Vi vill ha en bättre styrning samtidigt som byråkratin ska bli mindre. Därför vill vi bland annat pröva professionsstyrda sjukhus och vårdcentraler, samt upphandla driften av två sjukhus. Då kan vi få bästa vård till skåningarna för skattepengarna och vi slipper en skattehöjning, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd.

–  Vi har lyssnat på vårdpersonalens behov och är oerhört stolta över att kunna tillföra primärvården 221 miljoner kronor till nästa års budget. Pengar som kommer att kunna användas för att öka tillgängligheten och ge medarbetarna möjlighet att möta patienternas behov. Dessutom skjuter vi till ytterligare resurser så att fler läkare ska kunna utbilda sig till allmänläkarspecialister, säger Gilbert Tribo (L), gruppledare.

– Skåningarna måste kunna ha en möjlighet att arbeta och bo i alla delar av vår region: oavsett om du bor på landet eller i staden ska kollektivtrafiken vara ett alternativ att lita på. Därför känns det väldigt bra att föreslå tydliga satsningar på den skånska kollektivtrafiken och framförallt att stärka kollektivtrafiken på landsbygden med ökad turtäthet och att kunna bevara hotade linjer, fortsätter Birte Sandberg (C), gruppledare.

– Den växande psykiska ohälsan utgör vår tids kanske största samhällsproblem. Utvecklingen måste bekämpas med kraftfulla åtgärder. Vi gör därför en dubbelt så stor extrasatsning som styret, där särskilt fokus ligger på att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och förstärka de förebyggande insatserna, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

Läs hela budgeten här: Allians för Skånes budget för Region Skåne 2018.

Peter J Olsson
Sara Wettergren
Linus Hannedahl
Mattias Svensson