Per Einarsson, andre vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh, och Birgitta Södertun (KD), gruppledare, Region Skåne.

DEBATT. Problemen i vården blir större och större. Köerna växer och vi får hela tiden rapporter om patienter som får sova över i väntan på akuten och personal som far illa. Dagens 21 landsting förmår inte leverera en tillräckligt bra vård till sina invånare, vilket är tydligt också här i Region Skåne. Administrationskostnaderna är dessutom stora, IT-systemen fungerar inte ordentligt och vårdresultaten för patienterna är ojämlika – inte minst när det gäller mer sällsynta sjukdomar.

Skillnaderna mellan landstingen gör att din chans att överleva vissa typer av cancer i stor grad påverkas av var du bor. Cancerfonden har till exempel visat att var tredje lungcancerpatient i Västernorrland och Västmanland får sin sjukdom upptäckt i ett tidigt skede. I Värmland är det var tionde!

Risken att dö på grund av sådant som vården skulle kunnat åtgärda – om den hade agerade rätt – är dubbelt så hög om vi jämför det sämsta och det bästa landstinget. Väntetiderna skiljer sig kraftigt: I Skåne (i maj 2017) fick endast 76% av patienterna komma till operation eller behandling inom 90 dagar efter beslut. I grannlänet Halland var samma siffra 90%. Dessa ojämlikheter kan inte accepteras.

Region Skåne och andra landsting tar idag in över 10 procent av medborgarnas inkomster i skatt. För varje år ökar pengapotten till vården, men det märks inte ute på golvet hos personalen och patienterna. Centralsjukhuset i Kristianstads kirurgavdelningar är ett av flera exempel på den extremt hårt pressade situationen som råder.

I Region Skåne går sjukvården back med över 1,1 miljarder. Resursutnyttjandet är långt ifrån effektivt. 21 landsting lägger pengar på 21 olika administrativa lösningar.

Kristdemokraterna anser att sjukhusvården behöver förstatligas: Flytta ansvaret från Region Skåne och övriga landsting till en nivå där den kan fungera mer effektivt och mänskligt. Det är inte värdigt vårt välfärdssamhälle att vi inte kan ge bästa möjliga vård till alla medborgare när det behövs – trots alla kronor vi betalar in i skatt. Med en förstatligad sjukhusvård skulle vi ta ett viktigt steg mot en mer ändamålsenlig och jämlik vård.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh

Tidigare publicerad i Kristianstadsbladet.