VÄRNA SKÅNE. Veckans besked från regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om att Region Skåne ska göra den rödgula korsflaggan officiell med ett beslut i regionfullmäktige är välkommet, men onödigt.

– Vi noterar att Moderaternas påtryckningar för att återupprätta den skånska flaggan har hörsammats, säger regionrådet i opposition Carl Johan Sonesson (M). Samtidigt är vi fortfarande bekymrade över det beslutstrots som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått i täten för.

Det var i samband med Region Skånes bildande 1999 som regionfullmäktige beslöt att den rödgula korsflaggan ska användas, vilket också var fallet fram till dess att det politiska sätet flyttade till Rådhus Skåne 2014.

– Därför har jag skrivit till Region Skånes revisorer och bett dem att granska varför fattade beslut inte efterlevs. Redan nästa gång jag kommer till Rådhus Skåne förväntar jag mig att få mötas av den stolta skånska flaggan, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn