DEBATT. Nyligen kom Vänsterpartiet och regeringen med beskedet att alla gymnasie- och högstadieelever ska få gratis kollektivtrafikresor under sommarlovet.

Förslaget kan låta bra, att få fler att välja att resa kollektivt är klart önskvärt, men vid närmare eftertanke är förslaget snarare ett hån mot alla som inte bor i de större städerna.

Samtidigt som storstadsungdomar kommer kunna njuta av dessa gratis bussresor, saknar många som bor längst ute på landsbygden i Skåne tillgång till kollektivtrafik. Vi anser snarare att insatser främst borde göras för att stärka upp kollektivtrafiken på landsbygden så fler får möjlighet att ta del av den, snarare än att göra den kostnadsfri.

Om regeringen menar allvar med att vilja att fler ska välja att åka kollektivt så borde man använda de förslagna 350 miljoner kronorna per år, och mer därtill, till att bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden, i stället för att slänga pengar över de som redan har god tillgång till buss och tåg.

Patrik Holmberg (C)
ledamot Regionala utvecklingsnämnden