DEBATT. Idag tar det rödgröna styret med hjälp av Sverigedemokraterna beslutet att riva upp MMS-vårdvalet i Skåne. MMS står för multimodal smärtbehandling som riktar sig mot patienter med stor smärta- ofta långvarig sådan. Detta är det första vårdvalet som rivs upp under mandatperioden och vi befarar att det inte är det sista.

Ibland citerar vi låttexter i regionfullmäktige och då ligger Lisa Nilssons ”Ett långsamt farväl” nära till hands. För det är precis vad hela den här mandatperioden har inneburit för valfriheten och patientmakten – ett långsamt farväl. I område efter område har det rödgröna styret rivit upp välfungerande verksamhet i privat regi för att driva vården i offentlig regi. Detta gäller exempelvis kardiologin i Helsingborg och ryggkirurgin i Ängelholm. Två uppskattade verksamheter med mycket god kvalitet.

Att som patient själv få välja vårdgivare är bra, vilket ökar tillgängligheten och kvaliteten på vården. Om vårdvalen ges rätt förutsättningar från politiskt håll, så kommer hälso- och sjukvården närmare dig som patient. Det är även viktigt för vårdpersonalen som får fler arbetsgivare att välja på.

Vi anser att kostnadskontroll är grundläggande. Vi hade dock önskat att det rödgröna styrets iver att uppnå kostnadskontroll inom vårdvalen var lika stor gällande de offentliga vårdcentralerna och sjukhusen. Sjukhusens kostnader skenar- fler anställda, men minskad produktion. För vårdvalen ser vi en minskad kostnad per åtgärd och ökad produktion. Vårdvalet MMS har inte fått uppräkningar som sjukhusen fått- det är klart att det påverkar möjligheten att hålla budget.

Försämringar för MMS-vårdvalet har gjorts i två steg. Först sänkte man ersättningen med 25 %, sedan kortade man uppsägningstiderna för vårdvalet inom MMS från 12 månader till 6 månader. Det är anmärkningsvärt att det rödgröna styret är förvånade över att vårdgivare försvinner och säger upp sina avtal inom MMS.

I moderat ideologi är patientens och den anställdes valfrihet viktig och något vi anser att vi ska värna om. Vårdvalen i Skåne har kortat köerna, ökat tillgängligheten och gjort att skåningarna fått närmare till vården. Men för att vårdvalen ska finnas kvar krävs att vi som politiker ger vårdgivarna rätt förutsättningar. Det kan exempelvis handla om att få tillräcklig ersättning för den vård som ska utföras och att man som vårdgivare har en bra och kontinuerlig dialog med tjänstemän och politiker.

Vi konstaterar tyvärr att minst ett av vårdvalen nu kommer rivas upp av styret i Region Skåne. Det är uppenbart att det rödgröna styret avvecklar vårdvalen av ideologiska skäl- var rakryggade och stå upp för det. Den ärligheten tycker vi hade varit det minsta att begära. Kalla saker för vad det är. ”För vad vi än kallar det- så är det bara ett långsamt farväl.”

Ulrika Heindorff (M)
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen

Caroline Hedenström (M)
ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden och ledamot i regionfullmäktige