KRÖNIKA. I veckan presenterade den rödgröna regeringen sin budget för 2018. Det är en budget som tar ordentlig sats inför valåret, men som samtidigt bara handlar om att dela ut pengar till höger och vänster, utan att på lång sikt ta ansvar för ekonomi, välfärd och trygghet. Man vill hålla väljarna nöjda, fram till valdagen. Vad som händer sedan är mindre intressant.

Budgeten saknar åtgärder som på sikt ökar antalet jobb som företag skapar och minskar utanförskapet. Allt färre kommer att försörja allt fler och resurserna till välfärden eroderas om vi inte gör något nu.

Sjukvården tillförs 5 miljarder. Men det är inte tydligt vad alla pengar ska användas till, även om det är bra att man tillskjuter förlossningsvården mer resurser. Man ger exempelvis landstingen 2 miljarder till en ”personalsatsning”, vilket innebär närmare 300 miljoner till Region Skåne.

Region Skåne har inget bra rykte som arbetsgivare. På många håll lämnar vårdpersonalen regionen. Men det är i grund och botten en ledarskapsfråga. En strukturell fråga, snarare än en ekonomisk fråga. Att ösa pengar över landstingen har provats förr, och löser inte problemen.

I budgeten erkänner regeringen att vårdköerna är ett stort, och växande, problem. Man beskriver också att:

”förtroendet för hälso- och sjukvården är lägre i Sverige än i studiens (International Health Policy Survey 2016) övriga länder och (…) förtroendet har minskat över tid. Inom flera områden som rör information, delaktighet, koordinering och samordning får Sverige sämre resultat än andra länder.”

Men man erbjuder samtidigt ingen lösning på problemen.

Antalet människor som står i vårdköer i Skåne har ökat med 25% på de senaste tre åren. Att regeringen efter maktskiftet valde att ta bort den så kallade kömiljarden, som fördelade ut pengar till landsting och regioner efter hur bra man lyckades med tillgängligheten i vården, hör ihop med detta. Men trots de ständigt ökande köerna, så återinför regeringen inte kömiljarden i den här budgeten heller.

Det är ett svek. Sjukdomsförlopp är inte statiska, utan ändras över tid, även när man står i en kö. Människors vårdbehov minskar inte när man väntar på att få hjälp. Att nettoförtroendet för sjukvården minskat med 25 procent under de senaste fem åren visar att problematiken ger effekter.

Svensk välfärd har strukturella problem som gör att människor kommer i kläm och inte alltid får hjälp när man behöver det. Det offentligas kärnuppgifter, att garantera trygghet och grundläggande vård och omsorg, fullgörs inte just nu. Trots att vi fortfarande betalar bland världens högsta skatter.

Årets statsbudget, som utöver bristfälliga lösningar för vård och omsorg, tillför för lite resurser till försvar och polis, visar att regeringen inte har kraft att vända den här negativa utvecklingen. Ett maktskifte behövs.
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne