VÅRDA SKÅNE. Igår sammanträdde sjukvårdsnämnd Kryh och uppe på agendan var frågan om palliativa i Trelleborg. Styrets och förvaltningens presenterade förslag med fyra platser möter inte de krav medborgarna ska kunna ställa på denna vård. Det menar alliansen som därför ville att nämnden skulle slå fast detta i ett beslut, och uppdra åt tjänstemännen att verkställa ett återöppnande av avdelningen i ordets rätta bemärkelse. Men det rödgröna styret sa nej.

Per Einarsson (KD), oppositionsledare i sjukvårdsnämnd Kryh, kommenterar:

– Jag upplever att styret bara försöker få frågan överstökad, men det kommer vi aldrig acceptera. Trelleborgarna har rätt till värdig vård i livets slutskede och den nya avdelningen kommer inte ge den specialiserade vård som krävs. Verksamheterna är inte jämförbara. Det kommer saknas tillräcklig närvaro av personal med specialistkompetens, och det borde styret vara ärliga med.

Einarsson fortsätter:

– Dessutom är det fortsatt osäkert om patienterna kommer att ligga avskilt eller på en medicinavdelning. Kvalitén på vårdmiljön, som är särskilt viktig för dessa patienter, är heller inte säkrad. Och minskningen av vårdplatserna riskerar att leda till köer, vilket är helt oförsvarbart när det gäller vård i livets slutskede.

– Sammantaget är detta inget annat än en nedgradering av vården i Trelleborg. En utveckling som går stick i stäv med fattade beslut.  Vi kommer inte ge oss förrän frågan är löst på riktigt, säger Per Einarsson (KD).

Beslutet om palliativa som togs i maj 2016 lyder: Att den palliativa slutenvårdsavdelningen i Trelleborg ska öppnas upp igen. (HSN, §138, dnr 1601664). Det har alltså gått över ett år sedan beslutet togs – och ändå är det inte genomfört.

När frågan var uppe i regionfullmäktige tidigare i veckan, i en interpellationsdebatt på KDs initiativ, framgick tydligt av svaren från ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) att den nya tänkta avdelningen inte kommer att möta kraven om specialiserad palliativ slutenvård.

Mattias Svensson