VÅRDA SKÅNE. Idag behandlade regionfullmäktige en KD-motion om att kartlägga behovet av fyrhjulsdrivna ambulanser och att ta fram en konkret plan för hur behovet skall tillgodoses.

– Idag inför allt fler landsting fyrhjulsdrivna ambulanser. I Region Skåne har inget hänt, trots att det finns ett stort behov även här. Alla i Skåne bor inte inne i städerna, säger Lars Lundberg (KD), regionfullmäktigeledamot, som skrivit motionen.

Tyvärr föreslog dock styret att motionen skulle lämnas besvarad och utan åtgärd. KD fick dock igenom en återremiss.
– Nu tvingade vi fram en mer grundlig beredning av ärendet, innan det kommer upp igen. Skåne behöver en bättre ambulanssjukvård. Att på lämpligt sätt komplettera med fyrhjulsdrift är en viktig del i detta, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.
Gustav Lundblad