DEBATT. För oss Moderater är Trelleborgs lasarett viktigt och en nödvändig pusselbit för att den skånska sjukvården ska fungera. Brist på sjuksköterskor är ett problem i Trelleborg liksom i resten av landet. Det kommer att bli mycket enklare att rekrytera personal om det är tydligt att Region Skåne satsar på Trelleborg.

Jag har vid flera tillfällen lyssnat på mötena med Rädda sjukhuset-gruppen i Trelleborg, där de senast framförde följande krav:

  • Öppna de palliativa platserna
  • Rasera inte möjligheterna att driva avancerad ortopedi i Trelleborg.
  • En egen chef på sjukhuset
  • Trelleborg bör organisatoriskt höra till Malmö – Lund.

Och precis som vi idag läste en insändare i Trelleborgs Allehanda från Inga-Lill så har Henrik Fritzon och hela hans rödgröna styre helt missuppfattat vad palliativ vård innebär. Den märkliga konstruktionen som socialdemokraterna förespråkar med palliativa platser som ska stå till medicinavdelningens förfogande kommer ju helt klart medföra en utökning av medicinska platser, men inga palliativa. Det kan Fritzon ta mitt ord som tidigare överläkare till intyg på, att så fungerar det.

Vi moderater har i många år drivit på för att bygga ut den palliativa vården och har med sorg sett hur den socialdemokratiska ledningen stängt de palliativa platserna med tomma löften om att göra något ”senare”. Det enda raka är att successivt öppna upp till 8 platser vikta för enbart palliativ vård, för att sedan ta ställning om man behöver utöka till 12 platser.

Palliativa platser är inte det enda som de rödgröna raserar. Trelleborg och Hässleholm måste fortsatt vara de två sjukhus som ansvarar för höft och knäbytesoperationerna i Skåne och då måste det också finnas tillräckliga möjligheter att övervaka patienterna efter operation. Det socialdemokratiska förslaget att stänga ner övervakning delar av dygnet har jag inte hört talas om tidigare och det verkar dåligt underbyggt.

De två sista förslagen från gruppen Rädda sjukhuset i Trelleborg tycker vi också är rimliga. Trelleborg ligger alltför långt från Helsingborg, Landskrona och Ängelholm för att det i längden kan fungera. Man bör se över hur vi får till en hållbar geografisk uppdelning så att man effektivt kan skapa samarbeten med personalresurser och övrig kapacitet.

Stefan Lamme

2e vice ordförande nämnden för Skånes Universitetssjukvård, Sus.

 

Även publicerat 2017-09-18 i Trelleborgs Allehanda