DEBATT. Att äga ambulansflyg kan inte sägas vara en kärnuppgift för en region eller ett landsting. Problemen i det nya kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg pekar på riskerna med den mångmiljonaffär som Sveriges 21 regioner och landsting just nu kastar sig in i.

2015 gick samtliga landsting och regioner med i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för att starta upp en verksamhet med ambulansflyg och köpa in sådana för hundratals miljoner kronor. KD i Region Skåne och Västerbottens läns landsting röstade nej till att våra respektive landsting skulle gå med i förbundet. I Västerbotten var vi ensamma om att säga nej, i Skåne hade vi övriga alliansen med oss.

Det fanns många skäl till att vara skeptisk till idén, men i grunden är det hela enkelt: Det tillhör inte landstingets kärnuppdrag att äga och driva flygplansverksamhet.

Landstingen ska fokusera på det de är bäst på – att bedriva värdig och tillgänglig sjukvård nära medborgaren och att leverera kollektivtrafik som fungerar. Över hela landet ser vi ständigt nya tecken på de växande problemen när det gäller kärnuppgifterna – då är det inte läge att ge sig in i något nytt, dyrt, äventyr.

För sanningen är ju att det redan idag finns ambulansflyg som fungerar. Landstingen köper tjänster av befintliga marknadsaktörer och patienter och organ transporteras per flyg när så behövs.

Att bedriva flygverksamhet är komplext och att det inte är något som man bara börjar med i en handvändning bevisas av de problem som kommunalförbundet har.

Trafikstarten var planerad till 2018, men har fått skjutas upp till 2020. Revisionen pekar på problem i redovisning och intern kontroll. I den gemensamma upphandlingen av flygplan fick man bara in ett anbud, som inte uppfyllde ställda krav.

Och nu har Svenskt Ambulansflyg kommit till ägarna och bett om mer pengar. Först skulle man låna max 600 miljoner kronor av regioner och landsting. Det nya beslutet innebär ett tak på 695 miljoner år 2020, efter att man räknat upp taket med 3% årligen.

Det framkommer även att upphandlingsspecifikationen pekar emot att det blir jetplan, snarare än propellerdrivna plan, som köps in. Detta trots att dessa är dubbelt så dyra och dessutom är oekonomiska för flygningar över kortare sträckor. Det är betydligt vanligare att man använder propellerplan inom ambulansflyg.

När offentlig sektor ger sig in på olika typer av marknader kan man generellt räkna med att notan blir dyrare än när privata aktörer gör samma sak. Inte minst när det handlar om en helt ny typ av verksamhet. Landsting har kompetens när det gäller att bedriva sjukvård, men ingen alls när det gäller att äga flygplan och driva ambulansflyg. Landstingen köper idag ambulansflygtjänster på den öppna marknaden och borde fortsätta göra det, istället för att ta de risker som det innebär att själva äga planen.

Kommunalförbundet har redan en gång kommit till landstingen med mössan i hand och bett om mer pengar för att kunna köpa in flygplan (jetplan!) Vi räknar med att det mycket väl kan komma att hända igen. Sveriges landsting och regioner borde värna skattebetalarnas pengar och avbryta det här kostsamma äventyret.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare Västerbottens läns landsting

Tidigare publicerad i Dagens Medicin