VÅRDA SKÅNE. Idag presenterade Kristdemokraterna sin vård- och omsorgsproposition till partiets riksting i oktober.

Bland förslagen finns en återinförd kömiljard för att bemöta den acceleration av vårdköerna som skett sedan rödgröna styren tog över Sverige och Region Skåne 2014. Kömiljarden, som fördelade pengar till regioner och landsting efter hur väl man bekämpade köer, togs bort efter maktskiftet. Sedan har köerna ökat.

– I Skåne i maj var det 25% fler patienter som stod i kö till operation jämfört med hur det var tre år tidigare. Detta är allvarligt. Sjuka människor blir inte friskare för att de står i en kö, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

Ett annat förslag i propositionen som skulle innebära en stor förändring är återinförandet av Patientansvarig läkare (PAL).

– Idag träffar många patienter för mycket olika läkare på vårdcentralerna. Det är framför allt de mest sjuka äldre som drabbas av den här bristande kontinuiteten och det är ett stort problem. Jag tror att det vore helt rätt att återinföra PAL för att en enskild läkare ska ha ett helhetsansvar för den sjuke, säger Birgitta Södertun (KD).

Gustav Lundblad