DEBATT. Många känner av en otrygg samhällsutveckling. Brist på poliser, brist på vårdplatser – grundläggande samhällsfunktioner som inte fungerar som vi medborgare kräver.

Idag töms vissa orter på poliser bara för att det är sommar eller för att större evenemang drar bemanning på annat håll. Många skånska polisstationer – däribland Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Simrishamn – har antingen helt stängt, eller extremt begränsade öppettider i sommar. Men brottsligheten tar knappast semester.

Polisresurserna flyttas till västra Skåne, på grund av grövre brott som prioriteras.

Det behövs en ny polisreform som garanterar god polisnärvaro oavsett var man bor i Skåne. Förutom fler statliga poliser, vill vi kristdemokrater ge kommunerna pengar och laglig rätt att anställa lokala poliskårer.

Ett perspektiv som får för lite plats i trygghetsdebatten är familjernas betydelse. Starkare familjer är på längre sikt viktigare än något annat.

Varför? Sambanden är obestridliga – stark anknytning till föräldrarna förebygger risken för unga att dras in i brottslighet, ökar chansen att klara skolan och minskar risken för psykisk ohälsa.

Först och främst behöver familjerna mer frihet. Tvångskvoteringar av föräldradagar och annat måste bort, istället behövs bättre förutsättningar i vardagen, bland annat genom riktade skattesänkningar till barnfamiljer.

Men när stöd behövs i familjelivet ska samhället finnas där. Idag sviker välfärden många familjer.

Varje kommun borde ha minst en familjecentral, och de familjecentraler som redan finns måste stärkas ytterligare. Familjecentralernas positiva förebyggande effekter är nämligen obestridliga. Därför är det oförsvarbart att denna trygghet saknas i Ystad, Sjöbo, Tomellilla, Simrishamn, Skurup och elva andra skånska kommuner.

Den växande psykiska ohälsan bland unga måste bekämpas bättre. Steget att söka hjälp kan kännas enormt för den enskilde och dess familj.

Därför är det extra allvarligt när Bup:s Första linjen-mottagningar, som ska vara första instans, missar tillgänglighetskraven. Bara sex av tio telefonsamtal når fram, och bara två av Skånes åtta mottagningar har tider inom vårdgarantins gränser. En förödande situation för familjerna.

Detta är två exempel som måste prioriteras mer – för ett familjevänligare och tryggare Skåne.

Lars Lundberg (KD)
Regionfullmäktigeledamot, Sjöbo

Henrik Thott (KD)
Ledamot folkhälsoberedningen, Region Skåne

Mohammad Omran (KD)
Ordförande KDU Österlen

Artikeln tidigare publicerad i Ystads Allehanda.