KRÖNIKA. Det finns väldigt mycket bra som görs varje dag i den skånska vården. Tyvärr är det dock så att många av  vårdens anställda väljer att säga upp sig från Region Skåne och istället börjar arbeta inom den kommunala omsorgen eller tar anställning i ett bemanningsföretag. Skälen till varför många väljer att göra så kan variera stort, men inte sällan för det fram att det beror på lönen och arbetsmiljön som den anställde är missnöjd med.

Lönen regleras i Sverige via partsförhandling mellan fack och arbetsgivare enligt vissa givna intervall. En modell som i många stycken fungerar väl men där vi som arbetsgivare nog bättre måste vara lyhörda för våra anställdas krav om vi inte vill förlora fler duktiga arbetstagare till bemanningsföretag. Här tror jag personligen att Region Skåne måste fundera på att låta ”trotjänare” som varit sin arbetsplats trogen i många år måste kunna se det tydligare i sitt lönekuvert. Det är allmänt känt att om en person byter arbetsplats och arbetsgivare med jämna mellanrum så är det gynnsamt för lönen. En löntagare som under ett arbetsliv byter arbete 5-10 gånger under sitt kanske 40-åriga arbetsliv har sannolikt mycket högre slutlön än sin kompis som varit samma arbetsplats trogen under samma tid.

Hur kan vi lönemässigt premiera anställda som väljer att vara sin arbetsplats trogen?

Kan vi hitta en modell för lönekarriär utan att man ska behöva byts arbetsgivare eller arbetsplats?

Det är faktiskt eldsjälarna som varit kvar länge på samma klinik som känner till rutinerna, patienterna, får erfarenhet att lösa vissa svåra situationer och står för kontinuiteten. Dessa nyckelpersoner är värda uppskattning i form av högre lön. Vi behöver fler anställda som aktivt väljer att stanna kvar på sin arbetsplats för att det är förmånligt än aktivt lämnar den av samma anledning.

En annan viktig faktor för att få anställda att stanna kvar på sin arbetsplats är den så kallade arbetsmiljön. Här kan det handla om alltifrån att det måste vara moderna funktionella vårdlokaler och hjälpmedel till att känna trygghet på sin arbetsplats.

När det gäller det första, funktionella vårdmiljöer, så planeras det just nu stora investeringar de närmaste 10 åren som ska innebära nya fina lokaler vid våra sjukhus men också ett helt nytt journalsystem som kan börja rullas ut om cirka 2 år. Det innebär att primärvården och sjukhusen äntligen får ett gemensamt, mer modernt, journalsystem. Dessa satsningar är vi moderater och övriga partier i alliansen överens om tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I så här stora investeringar är det viktigt att försöka nå konsensus över blockgränsen.

Däremot är vi inte helt överens om hur vi kan göra tryggheten bättre för våra anställda som arbetar nattetid. Vid många akutmottagningar upplever personalen oro och rädsla under sitt arbetspass. En del har fått utstå hot och vågar inte utan oro röra sig på sjukhusområdet. Vissa väljer att vända sin id-bricka så att vederbörandes namn osynliggörs. Vi moderater har stuckit ut hakan i denna fråga och lanserat ett begrepp som vi kallat ”Gated hospitals”. Vi menar att om inte säkerheten och tryggheten för vår anställda kan säkerställas med dagens verktyg så måste vi som ledning fundera på nya metoder. Kanske kan inte sjukhusområdet nattetid vara helt öppet för vem som helst?

Kanske måste vi ha en portvakt som släpper in personer på vissa delar av ett avspärrat område?

Vi har med utgångspunkt att trygga säkerhet för anställda och patienter lagt ett förslag om att utreda detta. Vi får se om övriga partier i Region Skåne vill ställa upp bakom vårt förslag.

Carl Johan Sonesson
Regionråd (M)