VÄRNA SKÅNE. I veckan meddelade regeringen att man kommer flytta ut ett antal myndigheter ut i landet. Det är glädjande på många sätt att regeringen tar till sig av vad Centerpartiet drivit igenom i Landsbygdskommittén. Samtidigt är besvikelsen stor, ingen av de aviserade myndighetsförflyttningarna kommer att förläggas till Skåne.

– Regeringen väljer att helt ignorera Skåne när man nu äntligen flyttar ut myndigheter, trots att det finns stor kompetens i regionen och det skulle bidra till en viktig utveckling av både Skåne och resten av landet, konstaterar Birte Sandberg (C), Gruppledare Region Skåne.

Centerpartiet i Region Skåne har nyligen lämnat in ett initiativärende i frågan. Partiet vill att regionen ska tillskriva regeringen om att en myndighet som får ansvar i uppdrag att samordna ansvaret för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen ska förläggas i Skåne. Styret i regionen har nu föreslagit att göra en generell skrivelse till regeringen om att förlägga myndigheter i Skåne, vilket kommer beslutas på dagens regionstyrelse .

– Det är glädjande att även Styret i Regionen ser vikten av detta, särskilt när regeringen nu sviker Skåne i frågan om utlokalisering av myndigheter, fortsätter Birte Sandberg.

Bakgrunden till initiativärendet som Centerpartiet lagt är att en utredning i våras föreslog att en myndighet ska få ansvar att samordna arbetet med digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Centerpartiet i Region Skånes bedömning är att denna passar utmärkt i Skåne, som har en uttalad ambition att bli bäst på digitalisering och e-hälsa. I regionen finns också mycket kunskap samlad i flera företag som är ledande inom digitaliseringslösningar.

– Vi kommer få en ny chans om denna myndighet etableras, därför hoppas vi nu att regeringen kommer lyssna på Region Skånes önskemål och även att se vilken fantastisk möjlighet detta innebär för Skåne och hela landet, avslutar Birte Sandberg.

Johan Vesterlund