DEBATT. Att fler jobbar och att fler jobb skapas är en förutsättning för att vi ska klara av framtidens välfärd och pensioner. Men självklart ska ingen behöva gå till jobbet med en klump i magen, oavsett yrke. Statistik från Arbetsmiljöverket visar tyvärr på motsatsen: Antalet kvinnor som blir sjuka på grund av dålig arbetsmiljö fortsätter att öka.

För sjunde året i rad ökar anmälningarna om kvinnor som blir sjuka på grund av organisatoriska- och sociala problem på arbetsplatsen, som hög arbetsbelastning, mobbning och utfrysning. Inom vården och omsorgen i Skåne drabbades förra året 336 kvinnor och 40 män av arbetsplatsrelaterade sjukdomar. Det är en utveckling som måste brytas.

Många upplever arbetsdagar där tiden inte räcker till, och där arbetsuppgifterna inte relaterar till yrket. Brist på servicepersonal gör exempelvis att undersköterskor blir tvungna att ta sig an arbetsuppgifter som egentligen inte är deras, som att städa och laga mat. Men så behöver det inte vara.

Det finns exempel på vårdinrättningar där medarbetarna arbetar på den kompetensnivå de ska, utifrån utbildning och färdigheter. Servicepersonal utför arbetsuppgifter som till exempel inte kräver kirurg- eller sjuksköterskekompetens. Detta frigör tid för medarbetarna som kan fokusera på sina kärnuppgifter – medarbetare vi träffat har vittnat om att stressen minskat. Dessutom skapar det nya jobb.

Vi vill se mer av detta inom vård- och omsorg. Sjuksköterskan ska få vara sjuksköterska, undersköterskan ska få vara undersköterska och kirurgen kirurg. Det ökar arbetsglädjen, säkerställer kvaliteten och gör vårdyrket mer attraktivt.

Att människor mår bra på jobbet är också en förutsättning för arbetslinjen. Därför satsar Moderaterna 100 miljoner kronor på att Arbetsmiljöverket ska ha särskild tillsyn när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Det sätter tryck på att ledare måste jobba med de här frågorna.

Även den fysiska arbetsmiljön behöver stärkas. Inom vården kan inte minst lyft och förflyttning av patienter belasta de anställda fysiskt. Vid en jämförelse av olyckdrabbade branscher inom kvinno- och mansdominerade yrken har Arbetsmiljöverket konstaterat att det inte ställs samma krav på kompetens för säkra och hälsosamma arbetsplatser i de kvinnodominerade vård- och omsorgsyrkena.

Exempelvis finns en partsgemensam överenskommelse om vilka kunskaper och färdigheter truckförare behöver för att kunna arbeta säkert. Denne utbildar sig och får ett förarbevis – saknas det kan arbetsgivaren drabbas av sanktioner. Motsvarande finns inte när det gäller vilka kunskaper arbetstagare inom vård och omsorg behöver ha för att till exempel kunna arbeta säkert med personförflyttningar.

Oavsett om det rör psykosocial arbetsmiljö eller fysisk arbetsmiljö är kunskaper om hur man jobbar förebyggande viktigt. Att en grund läggs inom utbildningen kan bidra till att minska arbetsskador. Moderaterna vill därför se över hur kunskaperna i arbetsmiljö kan förbättras redan under tiden i utbildning, i synnerhet i yrken där sjuktalen är höga och det finns brister i arbetsmiljön.

Arbetslinjen måste värnas. Men arbete får aldrig ske på bekostnad av någons hälsa. Därför presenterar vi i dag förslag för att stärka arbetsmiljön – med särskilt fokus på kvinnodominerade kontaktyrken.

Elisabeth Svantesson (M)
2:e vice partiledare
arbetsmarknadspolitisk talesperson

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (1/9).