VÅRDA SKÅNE. För ganska exakt ett år sedan lämnade Kristdemokraterna in en motion med rubriken ”Digitalisering av SIP”. Birgitta Södertun (KD), Per Einarsson (KD), Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) och Christer Unosson (KD) undertecknade förslaget.

Syftet med motionen är att göra vården mer värdig och bättre för de mest sjuka, främst äldre, som är i behov av vård från både den kommunala och regionala sjukvården. SIP står för samordnad individuell plan och är ett planeringsverktyg som upprättas för dessa patienter. Planen visar vem och vilka som har ansvar för vilken del av patientens vård.

Det görs idag SIP för allt fler patienter, vilket gör att färre sjuka riskerar ”falla mellan stolarna” mellan kommunal och regional vård. Det underlättar inte bara för den sjuke och dennes anhöriga, utan även för vårdpersonalen. SIP är också en viktig del av sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner.

Det politiska maskineriet i Region Skåne har sedan haft sin gång och igår behandlades motionen i regionstyrelsen – som gav sitt bifall.

– Jag är glad över att styrelsen sa ja till vår motion. Det innebär att regionen kan ta ett viktigt steg mot att göra vården av de mest sjuka äldre bättre och mer värdig, säger Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna.

Sista instans för motionen är regionfullmäktige den 19 september, som väntas rösta på samma sätt som regionstyrelsen.

Gustav Lundblad