DEBATT. Att sjukvården i Sverige styrs genom 21 olika landsting och regioner fungerar inte längre. Resultaten, om inte annat, pekar på att Region Skåne i detta avseende har passerat bäst före-datum.

Trots goda intäkter till Region Skåne räcker inte de resurser vården får. Men det nuvarande systemets ineffektivitet är inte ny. Även när alliansen styrde Region Skåne, 2006-2014, fanns det problem. Men nu har de fördjupats.

Jämfört med 2014 får en lägre andel skåningar operation i tid, enligt Region Skånes egen statistik. Antalet vårdplatser i sommar är 200 färre än för tre somrar sedan. Bristen på vårdplatser gör att överbeläggningarna skjuter i höjden och det sliter på personalen och försvårar en redan krävande uppgift att få människor att vilja jobba inom den sjukvård som Region Skåne står för. Personalkrisen har fördjupats och syns överallt.

Den kaotiska situationen bland annat på akuten i Helsingborg med allt fler patienter som måste stanna där över natten och en ökande osäkerhet när det gäller om patienterna får rätt vård är allvarlig. Personalens krav på bättre arbetsmiljö måste hörsammas samtidigt som kraftfulla åtgärder måste vidtas för snabbare genomströmning av patienter.

Sett i skenet av den rådande situationen i Helsingborg är de nerdragningar som skett i Ängelholm extra oroväckande och beklämmande. Nu måste patienter åka därifrån till ett redan överbelastat lasarett i Helsingborg.

Så som våden bedrivs idag kan det inte fortsätta. Det är hög tid att staten övertar ansvaret för styrningen av sjukhusvården. Dagens system är inte bara ineffektivt och administrativt dyrt, det leder dessutom till ojämlik vård. Medicinska resultat och vilka behandlingar människor får skiljer sig markant beroende på var de bor – både för folksjukdomar, som till exempel astma och diabetes, och för cancer när det gäller såväl upptäckt och diagnos som behandling. Det är inget annat än ett välfärdssvek.

Vårt tålamod är slut – förstatliga styrningen av sjukhusvården.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Christer Unosson (KD)
Ersättare sjukvårdsnämnd Sund