Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastrukturen har kommit ut på remiss. För Skånes del är det en besvikelse, vilket inte bara drabbar skåningarna: Skåne har mycket genomfartstrafik och skånska väg- och järnvägsproblem fortplantar sig i hela landet.

– Trafikverket har dragit samma slutsats som vi moderater, rena höghastighetståg ryms inte i ordinarie investeringsplan, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition. Trots detta räcker inte pengarna riktigt, Trafikverket har inte tagit höjd för sex körfält på E6 och fyra järnvägsspår Lund-Hässleholm. Positivt är att arbetet på E22 kan fortsätta med bland annat sträckorna Sätaröd-Vä och Fjälkinge-Gualöv,  samt bro över Helge å vid Kristianstad.

Fyra spår Lund-Hässleholm fanns med i riksdagens beslut för påbörjande senast 2029, och det rättar trafikverket sig efter men anser att finansieringen inte är löst. Samma sak gäller dubbelspår på Västkustbanan. Det är uppenbart att det inte finns pengar nog i regeringens proposition.

– Till de projekt som ändå finns med ska läggas den nödvändiga uppgraderingen av E6 med sex körfält mellan Vellinge och Helsingborg och satsningar på intelligent trafikstyrning, säger Pontus Lindberg (M). Åtgärderna stämmer väl med hur trafikverket argumenterar i planen, men satsningarna finns alltså varken namngivna eller finansierade. Skälet är kanske att den utredning trafikverket just nu gör inte är klar förrän i höst – men då borde pengar reserverats redan nu.

Peter J Olsson