DEBATT. När grunden krackelerar svajar hela bygget. Primärvårdens brister skapar problem i hela sjukvårdssystemet. Mest uppenbart blir det på akutmottagningarna med växande köer och patienter som tvingas stanna hela natten i väntan på vård.

Primärvårdskrisen beror på bristande hörsamhet mot personal och utredningsexpertis. Trots statliga utredningar om nödvändigheten i att prioritera primärvården, har utvecklingen gått i motsatt riktning de senaste åren. Kvittot ser vi nu.

Att få tid till läkare kan dröja månader, inte minst sommartid. Trots ökad befolkning minskade antalet läkarbesök 2016. Samma år visade patientundersökning att 6 av 7 kvalitetsparametrar gick åt fel. Arbetsmiljön är så bristfällig att 573 läkare gick samman i en protestaktion.

Personalen vi möter har många förändringsförslag – förslag som Region Skåne måste ta fasta på. I huvudsak efterlyser man två saker: Mer tillit och mer resurser.

Tillit handlar om att betro personalens förmåga och minska på centralstyret så att deras kunnande kan släppas fritt. Att rensa bland onödiga regleringar, dubbelkommandon och administrativt hittepå som inte bidrar till patientnytta.

Vi politiker har haft en regleringsiver där intentionerna har varit goda, men där reglerna tillsammans lagt hämsko på personalens möjligheter. Primärvården måste återfå sin frihet. Vår uppfattning är att personalen både har förmåga och kompetens att prioritera den bästa vården för sina patienter.

Resurstilldelningen har varit för dålig, särskilt de senaste tre åren. Växande röda siffror drabbar utvecklingskraften. Vissa vårdgivare har så stora problem att deras existens står på spel. Ordentliga satsningar behövs regionalt, vilket vi understrukit länge. Men det lär inte räcka. Också staten måste hjälpa till.

Vi kristdemokrater föreslår därför i vår riksdagsbudget att 400 miljoner kronor ges i statligt stöd till den skånska primärvården så att tillgängligheten och arbetsmiljön förbättras.

Allt fler pratar om primärvårdens kris. Men det behövs verkstad, och det omgående.

Per Einarsson (KD)
andre vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh

Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
ledamot beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Tidigare publicerad i Kristianstadsbladet 24 augusti 2017.