KRÖNIKA. En förlossning innebär alltid en risk. Det vet inte minst jag som arbetat som barnmorska i 20 år. Även under de bästa förutsättningarna kan förlossningsskador drabba mamman och det allra värsta kan hända med barnet. Risken finns alltid närvarande för dig som barnmorska oavsett hur bra jobb du gör och oavsett vilken politik som styr verksamheten.

Men just på grund av riskerna måste också personalen få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Verkligheten för många barnmorskor idag är att man går hem efter en arbetsdag och känner att man inte räckt till. ”Jag har ansträngt mig till det yttersta, men det räcker inte”. Människor som gett sig in i yrket för att hjälpa nya liv till världen känner att de inte hinner med när de måste ansvara för tre förlossningar samtidigt. Det är inte konstigt att många slutar och lämnar yrket.

Förlossningskrisen rasar i vårt land. Sommar efter sommar. År efter år. Nu har vi nyligen fått veta att sommaren i Skåne inte blev riktigt lika dålig som befarat, men det var fortfarande 7% av de födande som blev hänvisade till ett annat sjukhus. Flest i Lund, där trycket är högst. Att 200 personer samlades i Malmö i söndags för att demonstrera mot situationen är helt naturligt.

Till det hade vi situationen med de årslånga väntetiderna till operation för förlossningsskadade, som uppdagades i vintras.

Förlossningskrisen är en del av ett större mönster. Kärnstatens kollaps. Vi betalar bland världens högsta skatter, men trots det så har vi hamnat i ett läge där medborgarna inte längre kan lita på att sjukvården är där när man behöver den. Där blivande mammor inte vet om de kommer få hjälp när det är dags att föda. Och samma sak är det med det underfinansierade försvaret och ett polisväsende som tvingas se att bara 4% av bostadsinbrotten klaras upp.

Den här utvecklingen är skadlig för vårt land. Inte bara genom de direkta effekterna, utan genom att tilliten till att du och din familj får ut något av det vi betalar för gemensamt långsamt urholkas.

Vi måste vända den här utvecklingen. När regeringen prioriterar prestigeprojekt och lägger all energi inom vården på att bekämpa privata utförare, då ska vi kristdemokrater erbjuda ett alternativ som kan styra upp kärnstaten. Med mer resurser till förlossningsvården och ett nytt ledarskap inom sjukvården ska vi se till att barnmorskornas arbetsvillkor radikalt förbättras. Det behövs fler förlossningsplatser i Skåne. Blivande föräldrar ska få känna glädje och trygghet, snarare än oro och skräck, när det är dags för förlossning.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne