DEBATT. Just nu har vi en trygghetskris i Skåne. Polisen är underbemannad. Den grova kriminaliteten ökar. Akuten i Malmö  är stängd på natten och bevakad av väktare.

På många håll utanför städerna saknas det helt poliser. Samhället måste agera kvickt. Vi behöver fler poliser. KD har föreslagit 10000 till över de närmaste åren, men vi säger också att det är dags för kommunala poliser – som komplement till den nationella polisen. Då ger vi den ”ordinarie” polismakten utrymme att fokusera på den grövre kriminaliteten. Samtidigt som den kommunala polisen ökar polisnärvaron på gator och torg och fokuserar på att stävja mer småskalig brottslighet och skapa ordning och reda i människors vardag.

Samtidigt är det också ett faktum att samhället aldrig kommer att vara riktig tryggt om invånarna i det växer upp utan sammanhang. Det krävs starka familjer för att garantera tryggheten på lång sikt. Det är familjen som goda värderingar och moral förs vidare till nästa generation. Barn och unga som växer upp i trygga familjer har bättre möjlighet att klara skolan och löper mindre risk att välja en kriminell bana.

Det offentliga får inte sätta käppar i familjens vardag. Föräldrar ska i största möjliga utsträckning själva få bestämma över barnomsorg och hur föräldraförsäkringen ska fördelas. Och när man väl behöver stöd från det offentliga ska det erbjudas – utan pekpinnar. Det är därför vi i KD i Region Skåne arbetar för att alla Skånes kommuner ska få tillgång till familjecentraler, där mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete och  öppen förskola samlas på en och samma plats.

Med starka familjer där föräldrarna får mer tid till barnen kan vi också minska den psykiska ohälsan hos barn och unga – ett av våra mest accelererande samhällsproblem. Vi behöver mer familjevärderingar och mindre hyperindividualism i samhället.

Samtidigt måste det offentliga även när det gäller den psykiska ohälsan bli bättre på att ge stöd. Nu är köerna till barn- och ungdomspsykiatrin enorma. Det är bland annat därför som KD på nationell nivå föreslagit 3 miljarder till den första linjens sjukvård. Den psykiska ohälsan måste bekämpas i sin linda.

Med rätt insatser från offentligt håll, både i form av poliser och bättre välfärd, kan vi öka tryggheten i samhället. Men det räcker inte att prata om vad staten ska göra. Lika viktigt är att familjens roll stärks och att barn och unga får växa upp och hemmet lära sig goda värderingar och moral. Den insikten och kombinationen gör oss i KD unika.

Kristina Hansen (KD)
Regionfullmäktigeledamot

Henrik Thott (KD)
Ledamot i Region Skånes folkhälsoberedning