VÄRNA SKÅNE. Biträdande statsheraldiker Carl Michael Raab har meddelat att Region Skåne ska undvika att flagga med den rödgula skånska flaggan samtidigt som den svenska flaggan används.

– Au ja, det beskedet betyder ingenting för Region Skåne, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Vi har ett beslut sedan 1999 som fortfarande gäller. Den rödgula flaggan med kors på ska användas. Det drevs igenom av den borgerliga majoriteten tillsammans med Skånes väl.

Skånes flagga vajar stolt.

– Alternativet till att använda bägge flaggorna är naturligtvis att bara använda den skånska, om det samtidiga flaggbruket nu skulle sticka Stockholm i ögonen, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition.

När regionen beslöt att den rödgula flaggan skulle hänga utanför Region Skånes byggnader uppmanade fullmäktige samtidigt alla Skånes 33 kommuner att flagga rödgult när de ansåg det lämpligt att fira Skåne.

– Det ska vi fortsätta med! Fubbickar ska inte sätta fälleben för Skånes flagga, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn