KRÖNIKA. Hur kan man bli så upprörd över en hastighetssänking på en sträcka i östra Skåne? För oss i Centerpartiet är det viktigt att hela Skåne får leva – det är en bred paroll som måste få konsekvenser på många plan. När Trafikverket lade fram sitt förslag om att sänka hastigheten på väg 19 mellan Ystad och Kristianstad var därför reaktionen snabb.

För många som bara läser om förslaget i tidningen kanske saken inte verkar vara så mycket att bråka om. Vad gör en hastighetssänkning från 90 till 80 kilometer i timmen på en sträcka? Svaret är en långsammare vardag för väldigt många.

Trafikverkets förslag har tagits fram baserat på den egna tolkningen av nollvisionen inom trafiken. Men för varje person som någon gång reser på sträckan är det uppenbart att förslaget är taget ur skrivbordslådan och saknar förankring i verkligheten. Trafikverket tar inte hänsyn till de konsekvenser som ändringen har för väldigt många människors vardag. Eftersom det är tydligt att vägen i sig är fullt duglig för att hålla 90 kilometer i timmen är grunderna för svaga.

Väg 19 är en riksväg och i verkligheten en riktig livsnerv för östra Skåne. Trafiken går dagligen tung med både buss- och bilpendlare och lastbilar som går till och från Europa. Att sänka hastigheten skulle påverka många, men det är inte något som det verkar finnas något gehör för hos Trafikverket.

Lyhördhet behövs i beslutsfattande och en ständig medvetenhet om hur människor påverkas av förändringar som görs. Det är värden som är vägledande för oss i Centerpartiet, och något vi ständigt jobbar för att uppmärksamma. Vi ser det som ett självklart uppdrag att föra fram medborgarperspektivet när det saknas i förslag eller utredningar, peka på orimliga konsekvenser och se till att se till att det blir förändring när beslut går åt fel håll.

Av den anledningen har Centerpartiet i Region Skåne nu lämnat ett eget remissvar till Trafikverket där vi tydligt lyfter fram varför en hastighetssänkning behöver undvikas.

Idag handlar det om väg 19, imorgon kommer det handla om något annat, i en annan del av Skåne. Vi behöver mer lyhördhet i beslutsfattandet – och se till att hela Skåne får leva.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne