VÄRNA SKÅNE. Digitaliseringen av offentlig förvaltning måste effektiviseras. I våras föreslog en statlig utredning att en myndighet ska få ansvar för samordningen av det arbetet – nu vill Centerpartiet att en sådan myndighet placeras i Skåne.

– Skåne ligger i framkant när det gäller digitala lösningar och nytänkande inom området, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Centerpartiet i Region Skåne välkomnar utredningens förslag och vill att regionen börjar arbeta för att en sådan myndighet hamnar i Skåne. Därför har Birte Sandberg, gruppledare, lämnat in ett initiativärende i frågan till regionstyrelsen.

– I Skåne finns rätt förutsättningar för en digitaliseringsmyndighet. Det gäller såväl politiskt som inom näringslivet och akademin, säger Birte Sandberg (C) och pekar på flera fördelar.

– Region Skåne har en uttalad ambition att bli bäst på digitalisering och e-hälsa. Bland annat genom den e-hälsostrategi som antagits på initiativ av Centerpartiet.

Fler anledningar till att Skåne lämpar sig väl för en digitaliseringsmyndighet finns inom det skånska näringslivet.

– I regionen finns otroligt mycket kunskap samlad i flera företag som är ledande inom digitaliseringslösningar, exempelvis inom e-hälsa och att erbjuda läkarbesök på distans, säger Birte Sandberg (C).

Det finns också goda möjligheter till att koppla på den akademiska världen i form av Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad, framhåller Centerpartiet i initiativärendet.

– De många möjligheterna, den samlade kunskapen och den politiska viljan gör tillsammans att Skåne borde vara den självklara platsen för en ny digitaliseringsmyndighet, avslutar Birte Sandberg (C).

Linus Hannedahl