VÄRNA SKÅNE. Driftsstörningarna på den skånska järnvägen fortsätter. Samtidigt tar jobbpendlandet nu fart efter sommarsemestrarna, både på tågen – och vägarna. Bilkaoset och trängseln på de stora trafiklederna i Skåne gör sig åter påmint. Detta har fått Sydsvenska industri- och handelskammarens VD Stephan Müchler att i en debattartikel i Kvällsposten (10/8) understryka betydelsen av en välfungerande infrastruktur.

Müchler framhåller att det just hösten 2017 är hög tid att trycka på mot Trafikverket, riksdag och regering för att förbättra de skånska motorvägarna, eftersom det är nu som planerna för svenska järnvägar och vägar för de kommande tolv åren ska ta form. ”Region Skåne och berörda kommuner har varit framgångsrika med att skapa allt bättre förutsättningar för pendling. Men hittills har Region Skåne varit alldeles för passiv när det gäller frågan om E6. Detta gör att vi riskerar att E6 inte kommer med i den kommande tolvårsplanen.”

Jonas Duveborn