Birte Sandberg (C), Lars-Göran Wiberg (C), Annette Linander (C) och Niels Paarup-Petersen (C) Foto: Jens Christian

VÅRDA SKÅNE. Idag lämnade Centerpartiet i Region Skåne in en motion om att Region Skåne ska ansöka hos regeringen om att Skåne blir en försöksregion där män som har sex med män tillåts donera blod på lika villkor som andra. 2016 var det 31 procent av de som diagnosticerats med HIV under året där infektionen överförts via sex mellan män, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vi har idag mycket större kunskap om HIV än när man införde den förbudslag som ändrades för några år sedan till att män som har sex med män får donera blod efter att ha levt i celibat i 12 månader. Detta gäller även om mannen lever i ett fast parrelation sedan länge, medan detta inte gäller för de som lever i ett heterosexuellt förhållande, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Idag vet vi att sjukdomen syns på tester efter tre månader, dessutom finns det snabbtester som på 20 minuter kan ge svar på personen är smittad av HIV eller inte. För heterosexuella som har olika sexpartners gäller en gräns om tre månader för att ge blod, just på grund av att man då med stor säkerhet vet om personen blivit smittad av HIV eller andra sjukdomar.

– Det råder idag en enorm blodbrist i Skåne, samtidigt som vi exkluderar en befolkningsgrupp som kan hjälpa till att minska risken för att blodbankerna sinar, utan sakliga grunder, säger Annette Linander (C), regionfullmäktigeledamot.

– Skåne är enligt oss en region som ska ligga i framkant i frågorna om allas lika värde, därför är det också naturligt att Skåne blir den region som på prov ska ge män som har sex med män rätt att donera blod på lika villkor, för att förhoppningsvis i framtiden kunna tillåta det i hela Sverige, säger Lars-Göran Wiberg (C), regionfullmäktigeledamot.

– För oss i Centerpartiet är det viktigt att den som älskar någon av samma kön ska ha samma möjligheter att donera blod som de som älskar personer av motsatt kön, säger Niels Paarup-Petersen (C), regionfullmäktigeledamot.

Linus Hannedahl