Ingrid Runsten, fristående skribent, skriver den 27 juli i Sydsvenskan webb och Helsingborgs dagblad print om en riktig och viktig iakttagelse, den att de privata vårdgivarna är avgörande för att vi gemensamt ska kunna klara av vårduppdraget i Region Skåne.

I artikeln ”Vårdens politiker har en läxa att lära” varnar hon för ökade köer, omvägar för att få vård och missnöjda medarbetare om styrets politiker fortsätter kräva långtgående vinstbegränsningar. Hon skriver apropå att verkligheten springer ifrån S och V när Aleris i Ängelholm oförtrutet arbetar vidare och deras ortopeder väljer att stanna i privat regi trots att Region Skåne sagt upp sitt avtal:

”Så kan det gå när de ideologiska skygglapparna är på och får väga tyngre än patientfokus och personalhänsyn. Bland Region Skånes anställda finns en stor trötthet på tvära kast mellan privat och offentlig drift beroende på om alliansen eller S leder regionen. Men det går inte längre att behandla personalen som om det bara fanns en enda tänkbar arbetsgivare. Det går inte att genomföra stora förändringar utan att ha dem som ska göra jobbet med sig.”

De vårdanställdas perspektiv och minskade valfrihet belystes av Moderaterna i Region Skåne redan 28 juni i samband med att Almega släppte sin rapport om riskerna med Reepalus förslag för välfärden. Då kommenterade Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition, att

”Rapporten visar ett scenario som bara har förlorare. Vårdpersonal kommer få endast en arbetsgivare att välja på. Driftiga läkare och sjuksköterskor kommer få se sina drömmar om innovativt patientarbete slå igen. Och patienterna kommer hamna i kö. Igen. Vi vet att detta innebär en både sämre och dyrare vård.”

Aleris trotsar dock detta scenario och fortsätter visa vägen för framtiden i Ängelholm och att vårdbehov och patientmakt är mer avgörande än ideologi.

Ingrid Runstens recept är att vårdens politiker istället fokuserar på långsiktiga spelregler och ekonomi, vilket Ulrika Heindorff (M), 2e vice ordförande i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Region Skåne helt håller med om. Den 26 juli skrev hon om behovet av just kvalitetsgolv istället för vinsttak i vården, och poängterar idag 28 juli i ett facebookinlägg om Runstens artikel bland annat att politiker inte ska lägga sig i detaljer utan peka ut riktningen, och att kvaliteten behöver sättas i fokus inom hälso- och sjukvården.

– Det är förlusterna i välfärden som är det stora hotet, inte vinsterna, säger Ulrika. Men de stora underskotten för vården i Region Skånes egen regi vägrar det rödgröna styret i Region Skåne ta tag i.

Lynn Thulin